Artikel

Færdselskontaktlærer? Her er fem gode råd, der gør dit arbejde nemmere

Som færdselskontaktlærer kan det være rart med et godt råd i forhold til, hvor du skal starte, og hvad opgaven indebærer. Hvordan skal du prioritere opgaverne? Hvem kan hjælpe? Hvad gør de på andre skoler? 

Trafikundervisningen skal foregå løbende igennem hele skoleforløbet, og et godt sted at starte kan være med en gåprøve i 0. klasse, en cyklistprøve i 6. klasse og måske et besøg af en Sikker Trafik LIVE-ambassadør i 8. eller 9. klasse. Målet er at sikre, at der som minimum er et nedslag i indskoling, mellemtrin og udskoling, som sikrer progressionen i trafikundervisningen. Eleverne skal undervises både i Trafikal adfærd og Ulykkeshåndtering, som er emnets kompetenceområder.
 

1. Afstem forventninger med din skoleleder

Det er en god ide at have fokus på hvilke forventninger, der er til mængden af trafikundervisning på din skole. Dit arbejde som færdselskontaktlærer bliver nemmere, hvis du har en løbende dialog med din leder om opgaven. Det kan være en god start at holde et kort møde, hvor I kan tale din rolle igennem. Det er et godt udgangspunkt at blive enige om, hvilke opgaver der ligger i rollen som færdselskontaktlærer, og det kan være nødvendigt med lederens hjælp til at prioritere opgaverne.
 

2. Prioriter skolepatruljen, hvis I har en

At uddanne og drive en skolepatrulje er for mange færdselskontaktlærere en af de vigtigste og mest givende opgaver. Det er også en af de største og mest tidskrævende. Skolepatruljerne udfører et vigtigt arbejde, som gavner mange mennesker. For mange færdselskontaktlærere er det derfor arbejdet med skolepatruljen, som udgør den største glæde:

"Mine skolepatruljer er nogle af hverdagens helte. De er måske ikke altid dem, der scorer de højeste karakterer, men de forstår og ser værdien i at være noget for andre. Og det bliver jeg bekræftet i, når de hver eneste morgen i solskin og regn, hjælper deres skolekammerater sikkert i skole, så de kan lære noget.

Som lærer er det at have og lede en skolepatrulje, en af de absolut mest givende og livsbekræftende opgaver."

- Mikael Madsen, Katrinebjergskolen
 

3. Tilmeld dig nyheder og kurser

I en travl hverdag kan det være svært at huske, hvornår der er tilmelding til den årlige skolepatruljefest, eller hvornår der er kampagner og konkurrencer, som skolen kan deltage i. Det er heller ikke altid let at få overblik over nye tiltag, som kan gøre livet som færdselskontaktlærer nemmere. Det kan derfor være en god ide at tilmelde sig nyhedsbreve og kurser hos Rådet for Sikker Trafik.
 

4. Opsøg netværk

Mange kommuner afholder netværksmøder for deres færdselskontaktlærere. Det er typisk kommunens Teknik- og miljøafdeling, som står bag møderne.

På netværksmøder koordineres trafikundervisningen på tværs af kommunens skoler, ligesom der er mulighed for at sparre med kolleger fra de andre skoler. Nogle steder deltager politiet også. Ofte vil kommunen desuden have inviteret oplægsholdere, som kan opdatere med den sidste nye viden inden for trafikområdet.
 

5. Lad dine kolleger vide, ved hvem du er

Din rolle som færdselskontaktlærer er ikke at stå for al trafikundervisning, men derimod at vejlede dine kolleger, så de selv er i stand til det. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvem der er skolens færdselskontaktlærer. Du kan eksempelvis sende en besked til kollegerne eller bruge fem minutter på at fortælle om forskellige tiltag på et fælles møde.

 

Kreditering

Artiklen med de fem gode råd er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik.

sikkertrafik.dk/SKOLE findes gratis materialer til trafikundervisningen til alle klassetrin.

Rådet for Sikker Trafik har desuden en række værktøjer til færdselskontaktlærere, eksempelvis årsplaner, ulykkesdata, kursustilmelding, tilmelding til nyhedsbrev og videoklip: Inspiration og værkstøjer til færdselskontaktlærere

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.