Eksempel fra praksis

Skolepatruljeinstruktør: Sådan kan det gøres

Tre skolepatruljeinstruktører fra tre forskellige steder i landet er blevet spurgt, hvordan de arbejder med skolepatruljer. Her giver de deres bedste råd og overvejelser.

Hvordan kan der rekrutteres elever til skolepatruljen? 

Der findes et hav af forskellige måder at gøre det på. En god ide kan være, at skolepatruljeinstruktøren går rundt i klasserne for at hverve nye medlemmer sammen med de nuværende skolepatruljeelever:

Jeg får de elever, der allerede er i skolepatruljen til at komme rundt i de klasser, som vi skal rekruttere nye medlemmer fra. De er typisk to til tre elever i hver klasse. Deres opgave er så at fortælle om at være skolepatrulje. I år havde to af vores rigtig gode elever på eget initiativ lavet en Power Point-præsentation. 
Laila, skolepatruljeinstruktør, Frederiksberg

Det er også en mulighed at kombinere rekrutteringen af nye elever med danskfagligt indhold, og på den måde slå to fluer med et smæk:

Dansklærerne har et forløb, hvor alle skriver en ansøgning til det at blive patrulje. Nederst skrives der, om man reelt set ønsker at blive det, eller om det blot er øvelsen i at skrive en ansøgning. 
Claus, skolepatruljeinstruktør, Vejle

 

Hvordan holdes motivationen oppe hos skolepatruljerne?

Skolepatruljeeleverne gør et stort stykke frivilligt arbejde året rundt. Mange skolepatruljeinstruktører sørger for løbende at holde gejsten oppe hos skolepatruljeeleverne ved at forkæle dem gennem forskellige små hyggelige tiltag:

Én gang om måneden samles skolepatruljen til møde, hvor vi snakker om episoder i trafikken og hygger med lidt kage og sodavand. Hvert andet møde er i gymnastiksalen, og der spiller vi hockey, efter vi har snakket om trafikken. Jeg spiller også med. Vi griner og hygger os. 
Anne, skolepatruljeinstruktør, Jammerbugt

Skolepatruljeeleverne kan også anerkendes for deres vigtige indsats ved for eksempel at få taletid, så de kan fortælle om de oplevelser, de har i trafikken:

Hvis der er nogle problemer ude i trafikken, vil skolepatruljen gerne fortælle om det på fællessamlingerne. Det er med til at give reklame for skolepatruljen. Det viser, at eleverne i skolepatruljen har indflydelse på skolen, og det kan eleverne godt lide at have. Det skaber ejerfornemmelse og fællesskab. 
Anne, skolepatruljeinstruktør, Jammerbugt
 

Hvordan uddannes skolepatruljerne?

Når de nye skolepatruljer starter op og skal uddannes, spiller skolepatruljeinstruktøren en vigtig rolle:

Jeg er meget inde over i starten. Jeg er med ude og stå, roser dem og motiverer.
Claus, skolepatruljeinstruktør, Vejle

Der kan komme en rigtig god synergi ud af at lade elever fra børnehaveklassen indgå som en del af træningen med de nye skolepatruljeelever:

En gang imellem har jeg aftalt med børnehaveklassen, at de går runder imellem fodgængerfelterne og hjælper med at træne vores nye skolepatruljer. Børnehaveklasserne træner også selv ved at gå i trafikken. 
Anne, skolepatruljeinstruktør, Jammerbugt
 

Hvad er det bedste ved at være skolepatruljeinstruktør?

Der er mange glæder forbundet med arbejdet som skolepatruljeinstruktør. Det er en god mulighed for at være sammen med eleverne i en anderledes sammenhæng, hvor stemningen er mindre lærer-elev præget:

Med dit ansvarsområde som skolepatruljeinstruktør har du en vigtig rolle, som de fleste lærere godt kan lide, og det mærker man, for eksempel ved at flere lærere og forældre hilser og smiler til dig
Anne, skolepatruljeinstruktør, Jammerbugt

Skolepatruljeinstruktørerne er med til at gøre en stor forskel for eleverne, og flere instruktører fremhæver, at de elever, som gør det godt som skolepatruljer, ikke altid er de samme elever, der klarer sig godt fagligt. På den måde kan skolepatruljen være med til at give flere elever en succesoplevelse:

At se glæden og motivationen ved børnene, når det hele lykkedes, og de ser, de gør en forskel.
Claus, skolepatruljeinstruktør, Vejle
 

Det bedste råd til andre skolepatruljeinstruktører?

Afslutningsvis følger to gode råd:

  • Få ledelsen med og skab derigennem respekt om skolepatruljen og dens arbejde. Lav det til en uddannelse med eksamen, der skal bestås, for at blive skolepatrulje. Det skaber respekt og seriøsitet om opgaven. 
    Laila, skolepatruljeinstruktør, Frederiksberg
     
  • Lyt til forældre, der går med deres børn i skole. De kommer nemlig forbi samme trafik og fortæller om eventuelle forbedringer. Flere øjne giver større sikkerhed, samt fælles involvering med forældrene. Det er jo deres børn vi hjælper i skole.
    Anne, skolepatruljeinstruktør, Jammerbugt

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af Rådet for Sikker Trafik.

Find masser af information om og inspiration til arbejdet med skolepatruljer på: sikkertrafik.dk

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.