Tidlig sprogstart

I projektet Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed har lærere og konsulenter udviklet pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk.

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Lærere fra fem københavnske folkeskoler samarbejdde i projektet med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018. I projektet er pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk blevet udviklet og opdateret.

Med afsæt i international forskning er der i projektet opstillet centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart. De teoribaserede praksisanbefalinger dækker bredt og indeholder anbefalinger til, hvordan børn bedst lærer sprog i en tidlig alder, og hvordan den tidlige fremmedsprogsundervisning kan tilrettelægges på den bedst mulige måde. Find anbefalingerne i fillen øverst på siden.

Her på siden kan du læse om begynderdidaktik i den tidligere sprogundervisning, finde artikler med fokus på flersprogethedsdidaktik og blive inspireret af konkrete undervisningsforløb, der er afprøvet i praksis.

Forløb og artikler til tidlig sprogstart i engelsk

- med fokus på begynder- og flersprogethedsdidaktik