Forløb

Inspiration til tidligere sprogstart

Find forløb og videoer om tidlig sprogundervisning i engelsk. Forløbene er udarbejdet som en del af projektet Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Til engelsk i 1. klasse er der i projektet udviklet et forslag til en årsplan og fem eksemplariske undervisningsforløb, der er teoribaserede og afprøvede i praksis.

Til hvert forløb hører også en video, hvor en engelsklærer og to elever fortæller om deres erfaringer med forløbene. 

 

 

Forløb 1: Me and my family

Forløbet introducerer eleverne til engelskfaget gennem sange og sjove aktiviteter, og de lærer via tal og farver at præsentere sig selv og deres familie.
Link til forløb og video: Me and my family

 

Forløb 2: Me and my monster

I dette forløb arbejder eleverne med at skabe deres eget monster. Eleverne synger og leger forskellige lege, som involverer kroppen, og lærer på denne måde centrale kropsdele, som de bruger til at beskrive deres monster.
Link til forløb og video: Me and my monster

 

Forløb 3: Winter time

Dette forløb har fokus på jul og vinter. Eleverne synger bl.a. engelske julesange og pynter juletræ, samt arbejder med snemanden som figur gennem snemandssange og snemandstegninger. 
Link til forløb og video: Winter time

 

Forløb 4: Yummy or yucky

I dette forløb er temaet mad og måltider. Eleverne lærer at give udtryk for, hvad de kan lide og ikke kan lide at spise og drikke, og de producerer menukort og leger restaurant.
Link til forløb og video: Yummy or yucky

 

Forløb 5: The Gruffalo

Dette forløb er centreret omkring højtlæsning af børnebogenleverne lytter til historien med henblik på at forstå det centrale handlingsforløb samt leger lege og synger sange, der relaterer sig til historien.
Link til forløb og video: The Gruffalo

 

Sprogportfolio

Til de fem forløb hører der en sprogportfolio. Sprogportfolioen kan være med til at synliggøre elevernes læring i de fem forløb og indeholder eksempler på elevens souvenirs samt elevens evaluering af de fem forløb.
Link til sprogportfolio: Sprogportfolio

 

Sprogpas

Som en del af engelskmaterialet er der derudover udviklet et sprogpas. Formålet med sprogpasset er at styrke elevernes sproglige opmærksomhed, sproglige anerkendelse og glæde ved sprog. Eleverne kan gennem sprogpasset opleve at være i kontakt med en stor mangfoldighed af sprog i deres dagligdag. De kan også opleve, og at de tilsammen ved noget om og kan noget på forskellige sprog, som er nyttigt, når de skal lære et nyt sprog.
Link til sprogpas: Sprogpas

 

Digital portfolio og pas

Sprogpasset og sprogportfolioen findes også i digitale versioner, ligesom projektet har udviklet digitale sproglege til alle fem engelskforløb.

 

Find materialet

Alt digitalt materiale findes her: Sprogleg.dk

Alle materialer, der er udviklet i projektet, er frit tilgængeligt på projektets hjemmeside: Tidligere sprogstart

Alle materialer, der handler om engelskundervisning, findes her: Tidlig engelsk

 

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Kreditering

Det grundlæggende udviklingsarbejde i projektet er udført af 20 sproglærere fra fem skoler i Københavns Kommune i tæt samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshavnsskole.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.