Artikel

Fagdialogkort til engelsk

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til engelsk

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigste at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i engelsk? Få inspiration i læseplanens kapitel 4 og 5.
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration på s. 66-68 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i engelsk? Se fx s. 61-66 i faghæftet.
   
 • Hvordan tilrettelægger vi undervisningen, så den fx drejer sig om de temaer, der interesserer eleverne? Hvad gør vi ellers for at motivere eleverne? Se fx s. 61-63 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan vi arbejde med at styrke og udvide elevernes ordforråd? Se fx afsnit om sprogligt fokus i læseplanens kap. 5 i faghæftet.
   
 • Hvordan tager vi hensyn til en eventuel stor faglig spredning i elevernes faglige niveau? Se fx s. 94 i faghæftet.
   
 • Hvordan arbejder vi med, at eleverne skal turde fejle? Fx i forhold til elevernes mindset om at være i en læreproces? Eller hvordan ”de gode fejl” er vigtige og lærerige for hele klassen? Se fx s. 59-60 i faghæftet. 
   
 • Hvilke sproglæringsstrategier arbejder vi med? Hvordan indgår sproglæringsstrategier i undervisningen, og hvordan skaber vi sammenhæng til andre sprogfag? Se fx s. 73-74.
   
 • Hvordan arbejder I med at integrere grammatik i den kommunikative engelskundervisning? Se fx s. 77-78 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan man udnytte, at flere sprog er en ressource i undervisningen? Se fx s. 37 og 87 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan engelskfaget understøtte, at eleverne bruger it og medier til kreative, målrettede produkter? Se s. 91-92 i faghæftet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.