Rollespil: Det mener du ikke?

Eleverne bliver i denne aktivitet trænet i, at forstå andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. 

Aktiviteten er henvendt til mellemtrinnet.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktiviteten har til formål, at eleverne øver sig i at forstå andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Eleverne bliver trænet i at argumentere for deres holdninger.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Opbygning af aktiviteten

Introduktion

Inddel eleverne i grupper og forklar, hvad rollespillet går ud på.

Rollespil

Læs introduktionen højt fra 'Sådan gør du'.

Hver elev får et rollekort, og eleverne skal i deres rolle forholde sig til to følgende spørgsmål:

1) Nytter det noget, at børn og unge deltager i demokratiet og samfundet, gennem blandt andet medlemskab i foreninger? 2) Hvordan får vi flere børn og unge til at blive interesseret i demokratiet og samfundet? Kom med én anbefaling.

Eleverne udfører rollespillet.

Opsamling

Som opsamling kan eleverne eksempelvis reflekterer over:

- Kom I til at forstå jeres rolle bedre undervejs? Hvad skete der?  

- Kunne I genkende jer selv i jeres egen rolle – eller nogen af de andre roller?

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes evne til, at leve sig ind i en anden rolle?

- Var rollerne en hjælp til at øve eleverne i at argumentere?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 12. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.