Stærke fællesskaber

'Stærke fællesskaber' har til formål, at styrke elevernes forståelse og oplevelse af samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af.

Elevernes får viden om fællesskabets styrker og erfaring med demokrati som styreform. Eleverne lærer, at de kan indgå i fællesskaber med andre, der er anderledes end dem selv.

Du kan finde inspirationsmateriale til, hvordan du kan arbejde med ’sunde’- såvel som ’usunde’ fællesskaber samt konkrete redskaber til, hvordan du håndterer konflikter i klassens fællesskab.

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.