Aktivitet

Booktasting

Indskoling: Denne aktivitet er tænkt som en happening, der skal hjælpe eleverne med at opdage og udvælge bøger samt øge deres lyst til at læse i forskellige genrer og formater.

 

Aktiviteten er henvendt til 2.-3. klasse.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

 

I aktiviteten kan du inddrage PLC til at iscenesætte læsningen som særlig begivenhed som middel til at styrke elevernes læselyst og evne til at udvælge relevante og interessante bøger. Det kan ske ved at præsentere eleverne for et bord fyldt med forskellige bøger, de kan "smage" på. Der kan lægges vægt på at give eleverne tid til at føle, se, skimme, tale og derefter vælge netop den bog, de finder mest spændende.

 

Forudsætninger, form og indhold

Det kræver overblik og tid at udvælge de rigtige bøger og udvikle læselyst. Eleverne kan derfor i denne aktivitet få en smagsprøve på forskellige bøger, inden de vælger, hvilken bog, de vil læse og dermed fordybe sig i. Der kan dækkes op med et bredt udvalg af bøger på PLC, så eleverne får en fornemmelse af, hvilke forskellige bøger, der er til stede på skolen, og så de bliver klædt på til at vælge en bog, de har lyst til at læse. Aktiviteten kan iscenesættes som en festlig begivenhed ved for eksempel at dække op med duge, menukort og lys.

Formålet med denne happening er at inspirere til læselyst ved at understrege, at det er vigtigt at læsetræne i gode bøger, der interesserer en, og at der findes mange forskellige bøger.

 

Tilrettelæggelse 

Det er en fordel at aftale med PLC, at der bliver dækket op til booktasting, så det hele står klar, når eleverne kommer. Der skal både være menukort og masser af bøger i forskellige niveauer, formater og genrer.

Menukort til booktasting kan indeholde følgende:

 • Bogens titel
 • Forfatter
 • Genre
 • 3 ord fra bagsiden

Nederst på kortet kan eleverne ved hjælp af krydser give udtryk for i hvor høj grad, de ønsker at "sætte tænder" i den nævnte bog. 

 

 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal tiden fordeles imellem selve oplevelsen, hvor bøgerne undersøges, og den tid, eleverne har til at samtale om oplevelsen og bøgerne?
 • Hvordan skal bøgerne vælges ud og præsenteres for eleverne?
 • Hvordan skal arbejdet med menukortene modelleres?
 • Hvilken rolle vil du indtage i processen, hvor eleverne undersøger og taler sammen?

Det er også en mulighed at inddrage det lokale bibliotek i arrangementet.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser: 

1. Introduktion
Når eleverne kommer ned til det dækkede bord, kan du præsentere dem for bøgerne og menukortene.

2. Undersøgelse
Herefter kan de gå i gang med at udvælge og undersøge forskellige bøger. Alle kan udfylde et menukort, hvilket vil sige, at de kan "smage" på mindst fem bøger.

3. Samtale og beslutning
Når eleverne har udfyldt deres menukort, kan de tale sammen to og to om de bøger, de har noteret på deres kort og måske inspirere hinanden til at kigge på flere bøger og udfylde endnu et kort. Til sidst kan alle ud fra deres menukort vælge mindst en af bøgerne, som de gerne vil låne og læse.

 

Evaluering

Tag eventuelt en runde i klassen, hvor hver elev meget kort viser, hvilken bog de har valgt og begrunder valget. Det kan give et indblik i, hvordan eleven har brugt den viden, de har fået om forskellige bøger ved at udfylde menukortet.

Idéer til spørgsmål til brug i klassen, alene eller teamet:

 • Hvordan var det at præsentere og udvælge bøger på denne måde?
 • Var vægtningen af tid i forhold til undersøgelse og samtale/beslutning optimal?
 • Kan erfaringer fra denne booktasting bruges i et fremtidigt arbejde med fokus på læsning?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.