Forløb

Fabler

3.-4. klasse. Dette forløb sætter fokus på genren fabler, og eleverne kan omsætte en fabel til digitalt dukketeater i Puppet Pals.

 

Forløbet er henvendt til 3.-4. klasse.
Anslået tidsforbrug: 10-12 lektioner.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer fablen som genre at kende og kan beskrive dens dyre-hovedpersoner og indbyggede konflikt samt udlede dens morale.

Forløbet lægger desuden op til, at eleverne skal omsætte en skriftlig fabel til et digital dukketeater, hvor billeder og mundtlig speak skal formidle fortællingen i stedet for skriftlig tekst. Forløbet tager udgangspunkt i kompetenceområderne fortolkning og fremstilling.

 

Forudsætninger, form og indhold

Eleverne kan eventuelt læse fagbogen Fabler i serien Faktisk, inden forløbet påbegyndes, så de har en grundlæggende viden om fabler, forfatterne og deres historie, men det er ikke en forudsætning. 

Digitalt dukketeater kan produceres i appen Puppet Pals på en iPad, hvor eleverne kan skabe sine egne skuespillere (dyre-hovedpersoner), som de bevæger rundt på selvvalgte baggrunde, mens de lægger stemmer til figurerne. Det er naturligvis også en mulighed, at eleverne producerer dukketeateret analogt.

Undervisningsforløbet er bygget op af fem faser:

 • Introduktionsfasen
 • Undersøgelsesfasen
 • Konsolideringsfasen
 • Anden undersøgelsesfase
 • Anden konsolideringsfase

I introduktionsfasen præsenteres eleverne for genren og forløbets mål. I undersøgelsesfasen gennemfører læreren en eksemplarisk undersøgelse af en fabel, så eleverne bliver klædt godt på til selv at undersøge en fabel i første konsolideringsfase. I anden konsolideringsfase skal eleverne skabe deres dukketeater.

Herved skabes en progression fra den lærerstyrede eksemplariske undersøgelse af fablen, over til elevernes egen undersøgelse af fabler, for til sidst at ende ud i elevernes egen forberedelse og produktion af en fabel som dukkerteater.

 

Tilrettelæggelse

Inden forløbet startes op, skal læreren skaffe nogle bøger med fabler i. Eleverne sættes sammen i makkerpar, som får tildelt eller vælger en fabel, som de skal arbejde med. 

Digitalt dukketeater kan pt. kun produceres i appen Puppet Pals HD på en iPad. Forløbet kræver således, at hvert makkerpar har adgang til en iPad (med adgang til internettet). Det kræver ligeledes, at den betalte version af appen Puppet Pals HD er installeret. Puppet Pals er umiddelbart gratis, men det er den betalte version, som dette forløb tager udgangspunkt i, da det kun er i denne version, at eleverne kan skabe deres egne figurer og baggrunde.

Eleverne kan lave noget, der minder en lille smule om Puppet Pals på en PC i programmet Moviemaker. Her kan eleverne sætte fotos i rækkefølge og lægge speak hen over, men de kan ikke skære figurer ud og få dem til at bevæge sig rundt på et baggrundsbillede. 

Læreren kan inden forløbet oprette en klassekanal med overskriften ”Fabler som dukketeater” på Skoletube, så eleverne kan lægge deres videoer herind, og alle kan se hinandens dukketeater. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvilke fabler skal eleverne arbejde med?
 • Hvilken fabel skal gennemgås i introduktionsfasen?
 • Skal eleverne lave digitalt eller analogt dukketeater?
 • Hvordan skal grupperne inddeles, og hvor skal de sættes sammen med responsgrupper?
 • Hvordan kan læreren fungere som vejleder undervejs i skabelsesprocessen?
 • Hvilke krav skal der stilles til elevernes dukketeater?

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fem faser.  

1. Introduktionsfasen
Læreren kan starte med at introducere eleverne for forløbets indhold og mål og læse et par fabler højt for eleverne. 

 

2. Undersøgelsesfasen 
Læreren kan så gennemføre en eksemplarisk undersøgelse af en udvalgt fabel for klassen, hvor dyre-personerne, konflikten og morale beskrives nærmere. Fablen kan f.eks. undersøges ud fra skemaet herunder.

Personkarakteristik Konflikten Moralen

I fabler er hovedpersonerne dyr, der taler. Du skal beskrive hvert dyrs indre karaktertræk. Brug tillægsord som snu og doven.

Dyr 1:

Dyr 2:

Dyr 3:

Hvorfor er det netop dyr med disse egenskaber, der er med i denne fabel?

Hvordan hænger deres indre karaktertræk sammen med hvilket dyr, de er?

Hvilken konflikt har dyrene med hinanden?

 

 

 

 

Hvad skal vi lære af fablen? Moralen kan udledes af konfliktens slutning.

 

 

 

 

Den udvalgte fabel kan eksempelvis være Æsops fabel Haren og skildpadden, da det er den, som eleveksemplet og det udfyldte storyboard er skabt ud fra. Find dette eksempel nederst på siden.

 

3. Konsolideringsfasen 
Eleverne kan sættes sammen i makkerpar, der får udleveret en ny fabel, de skal undersøge på samme måde, som de lige har gjort i fællesskab i klassen.

Læreren kan se elevernes undersøgelser igennem og give respons i klassen, efterhånden som makkerparrene bliver færdige. 

 

4. Anden undersøgelsesfase
Eleverne kan i denne fase arbejde med at omsætte en skriftlig fabel til digitalt eller analogt dukketeater. Der kan vises et eleveksempel på et storyboard til et dukketeater ud fra fablen Haren og Skildpadden. 

Eleverne kan herefter udfylde et storyboard til deres dukketeater. Det er væsentligt, at eleverne bliver bevidste om, at fablens tekst ikke skal overføres, som den er, men at den skal omsættes, så den alvidende fortæller fortæller mindre, da noget af indholdet bedre kan vises med billeder og bevægelse og figurernes tale. 

Et storyboard kan laves som vist nedenfor.

Scene nr. Baggrunds-billede Skuespillere Handling Speak

1

       
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 

Et eksempel: Når der i fablen står, at haren drillede skildpadden, kan det i dukketeateret vises ved at lade haren sige noget drillende til skildpadden, eller når der i fablen står, at skildpadden var meget langsom, kan det bedre vises ved, at et billede af skildpadden bevæger sig langsomt over baggrundsbilledet.

Læreren kan give grupperne respons på deres storyboards, så eleverne kan gå i gang med selve produktionen.

 

5. Anden konsolideringsfase 
Læreren kan eventuelt vise eleverne denne videovejledning fra Skoletube om funktionerne i Puppet Pals.

Eleverne kan arbejde ud fra denne fremgangsmåde:

 1. Find baggrundsbilleder på nettet og gem i kamerarullen på iPaden (billedet gemmes ved at holde fingeren på det, indtil der stå ”Arkiver”). 
 2. Find billeder af dyre-personerne, som skal være med. Find billeder af dem med forskelligt kropssprog, for eksempel en hare, der ligger ned, og en der løber.  
 3. Sæt tekst på baggrundsbilledet i intro og outro. Det kan gøres i appen Pixlr (gratis) 
 4. Sæt det hele sammen i Puppet Pals og optag dukketeateret som video. Brug pauseknappen, når der skal skiftes baggrund, eller dyrene skal skifte kropssprog. 
 5. Gem videoen som show, og eksporter den ned i kamerarullen 
 6. Send videoen til en kanal på Skoletube.

Elevgrupperne kan som afslutning vise deres færdige produktioner for klassen. De kan fortælle om, hvordan de har omsat fablens tekst til digitalt dukketeater, og resten af eleverne kan give gruppen respons.

 

Evaluering

Læreren kan notere sine vurderinger om hver elevs opfyldelse af forløbets mål to gange i forløbet: Dels når eleverne har produceret en et storyboard over deres egen selvfortælling, og dels til slut når eleverne er færdige med fablen og fremvisningen.

Læreren kan invitere til feedback fra eleverne i forhold til, om de har oplevet undervisningen og aktiviteterne som målrettede og meningsfulde. Det kan foregå undervejs i klassesamtaler og via løbende individuelle dialog.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang var eleverne i stand til at omsætte deres fabel til dukketeater?
 • Hvordan fungerede aktiviteterne i de forskellige faser?
 • I hvilket omfang lykkedes det at give løbende vejledning og respons? 
 • Kan denne model med tre faser bruges fremadrettet i planlægningen af undervisningen?

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Trine Ferdinand, Danskkonsulent på CFU København og dansklærer på Skorpeskolen.


Scene 1

Baggrundsbillede: En vågen glad hare og en skildpadde med teksten: ”Haren og skildpadden – fabel som digitalt dukketeater” (Tekst sættes ind på billedet på forhånd i appen Pixlr).

Billede - Skuespillere:

Handling: Intro

Speak: Fortælleren: Haren og Skildpadden.

 

 

Scene 2

Baggrundsbillede: En skovsti.

Billede - Skuespillere: En skildpadde set forfra der går. En hare der ligger og daser.

Handling: Skildpadden går langsomt forbi haren, som ligger og daser i vejkanten.

Speak: Haren: (Grinende) Jeg vidste ikke, nogen kunne bevæge sig så langsomt!

Skildpadden: Ja du griner, men vi kan godt løbe om kap, hvis du tør, for jeg kommer til at vinde over dig!

Haren: (grinende) For min skyld gerne! Tør du virkelig det? For min skyld gerne. Jeg finder lige ræven, så han kan være dommer.

 

 

Scene 3

Baggrundsbillede: Ny skovsti med en målstreg sat på.

Billede - Skuespillere: En Ræv, der står. En Hare, der løber En skildpadde set forfra.

Handling: Skildpadden og haren begynder at løbe om kap. Ræven står ved siden af som dommer. Haren løber hurtigt, skildpadden langsomt.

Speak: Ræven: Er I parate?

Haren og skildpadden i kor: Jaaa.

 

 

Scene 4

Baggrundsbillede: Første skovsti igen.

Billede - Skuespillere: En Hare, der sover. Skildpadden fra før.

Handling: Haren lægger sig og tager en lur og falder i søvn. Skildpadden lister forbi haren, der sover.

Speak: Haren er så langt foran skildpadden, at den tænkte, at de lige så godt kunne tage sig et hvil, men så faldt den i dyb søvn. Skildpadden: Puster og stønner.

 

 

Scene 5

Baggrundsbillede: Samme sti.

Billede - Skuespillere: Hare, der sover. Hare, der løber.

Handling: Haren vågner med et spjæt og kikker hen ad stien efter skildpadden, som er væk. Haren begynder at løbe.

Speak: Haren: Gisp… Hvor er skildpadden? Åhhh nej.. jeg må skynde mig!

 

 

Scene 6

Baggrundsbillede: Sti med målstreg igen.

Billede - Skuespillere: 

Handling: Skildpadden lister over målstregen og haren kommer løbende, men når det ikke.

Speak: Haren: Neeeeejjjjjj.

Ræven: Skildpadden har vundet….! Hurraaaa.

Haren: Øv øv øv.

 

 

Scene 7

Baggrundsbillede: Hare og skildpadden med teksten: ”Hellere lille og vågen end stor og doven. Produceret af Villads og Trine”.

Billede - Skuespillere:

Handling: Outro.

Speak: Fortælleren: Hellere lille og vågen end stor og doven.


Siden er opdateret 15. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.