Åben skole

Kom ud af klasseværelset og inddrag det omgivende samfunds ressourcer i undervisningen.

I den åbne skole kan eleverne samarbejde med centrale aktører som virksomheder og kulturinstitutioner. I dansk kan I fx besøge biblioteket, en avisredaktion eller få besøg af en forfatter. Den åbne skole skaber også variation i skoledagen og giver mulighed for differentiering i eksterne læringsmiljøer.  

Læs mere om den åbne skole og få idéer til arbejdet uden for skolen.

Inspiration til arbejdet med åben skole