Artikel

Virkelighedsnære caseopgaver til udskolingen

Hvilke overvejelser ligger der bag indretningen af et supermarked? Og hvorfor tilsætter man enzymer til brød i bageindustrien? Prøv kræfter med virkelighedsnære problemstillinger.

Denne artikel præsenterer, hvordan en række casebaserede opgaver fra DM i Fagene kan integreres i undervisningen af udskolingselever og understøtte en virkelighedsnær undervisning.

 

Caseopgaver

Undervisningsmaterialet henvender sig til undervisning af elever i 7., 8. og 9. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, fysik/kemi og biologi. Materialet består af individuelle opgaver i de syv fag samt to holdopgaver; en tværfaglig og en naturvidenskabelig.

I materialet præsenteres en række virkelighedsnære cases, som er leveret af forskellige virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner. Opgaven for eleverne består i at formulere en velegnet og kreativ løsning på den case, de stilles overfor – sammen eller alene.

De enkelte opgaver er opdelt efter varighed og kan løses på enten 45 eller 120 minutter.

Materialet er formuleret som en eller flere opgaver, der er lige til at gå i gang med for eleverne. Ligeledes kan der arbejdes med, at eleverne præsenterer deres løsninger og giver hinanden feedback.

Alle opgaverne kan findes her: dmifagene.dk

 

Åben skole

Caseopgaverne bygger på problemstillinger som Salling Group, Novozymes, ARKEN, Rigsarkivet, Dansk Metal, Skovby Møbelfabrik, EF Education First, Universe Science Park og Kost- og Ernæringsforbundet står med i deres daglige arbejde. Der er altså tale om reelle udfordringer, som eleverne potentielt kan stå med i et fremtidigt arbejdsliv, og som viser dem, hvordan deres faglige kunnen kan omsættes til løsninger i praksis. Gennem arbejdet med virkelige problemstillinger inddrages det omkringliggende samfund således i elevernes undervisning.

Den aktivitetsbaserede læring er desuden velegnet til at vise eleverne, hvordan arbejdet med eksempelvis ligninger i matematik, oversættelser i engelsk eller historisk formidling kan bruges i en virkelighed uden for skolen.

 

Om DM i Fagene

DM i Fagene er en konkurrence for udskolingselever i hele landet. Her dyster eleverne individuelt med at løse virksomheders reelle udfordringer inden for fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, fysik/kemi, biologi og på hold med at løse tværfaglige og naturvidenskabelige problemstillinger.

Med fokus på anvendelsesorienteret læring skal eleverne arbejde med kreativ problemløsning og deres evne til at innovere. På den måde understøtter arbejdet med cases elevernes nytænkning, og de bliver udfordret på deres evne til at binde skolens fag sammen med omverdenen, videre uddannelse og arbejdsmarkedet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af DM i Fagene.

Find undervisningsmaterialer på DM i Fagenes hjemmeside

Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene.

Se alle medlemmer af konsortiet

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.