Skrivning

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle elevernes skrivning ud fra deres aktuelle niveau.

Med et fokus på at stave, producere tekster, kommunikationsforhold og skrivestrategier kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at skrive enkle tekster. Derefter kan undervisningen med fordel sætte fokus på skrivning i de hovedgenrer, der er typiske i skolen.

Læs mere om kompetenceområdet skrivning i Faghæfterne i dansk som andetsprog basis og/eller supplerende. Faghæfterne indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om arbejdet med skrivning i artiklen stilladsering af elevernes skriftlige arbejde på emu.dk og få konkrete ideer her på siden.

Inspirationsmateriale