Aktivitet

Forslag til sprogudviklende aktiviteter - læsning

Her gives forslag til aktiviteter og konkrete ideer til, hvordan du med afsæt i elevernes sproglige behov kan arbejde med sproglige kompetencer inden for kompetenceområdet læsning.

I forbindelse med indførelsen af obligatoriske sprogprøver på skoler i udsatte boligområder er der udarbejdet et inspirationsmateriale med konkrete ideer til, hvordan du i praksis kan følge op på elevens sproglige behov med afsæt i kompetenceområderne læsning, skrivning, lytning og tale.

Herunder gives tre konkrete forslag til aktiviteter inden for kompetenceområdet læsning, så du i undervisningen kan støtte op om arbejdet med elevernes sproglige kompetencer.

Aktiviteterne er generelle og kan bruges i alle fag. Det er således dig som lærer, der kobler et indhold på, som har relation til det, der i forvejen arbejdes med i fagene. På den måde kommer aktiviteterne ikke til at fremstå som løsrevne indslag i undervisningen, men spiller sammen med det indhold og det domæne, der undervises indenfor.

Aktiviteterne er ikke inddelt efter klassetrin, og det er op til dig at udvælge og tilpasse øvelserne, så de passer lige præcis til de elever, der er i klassen. 

 

Kompetenceområde: Læsning

Herunder gives eksempler på aktiviteter inden for kompetenceområdet læsning - afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse.

Du kan finde mange flere aktiviteter i inspirationsmaterialet til sprogprøveprogrammet - find materialet via linket nederst på siden. 

 

1. Afkodning: Læsning med blyant/mobil/computer

Mål: Målet med aktiviteten er, at eleverne lærer at vælge afkodningsstrategier ved ukendte ord.

Læremiddel: Til aktiviteten skal der bruges en fagtekst.

Aktivitet: I denne aktivitet kan eleverne arbejde individuelt eller i makkerpar.

Først kan eleverne læse teksten højt i fællesskab. Når/hvis de støder på ord, de ikke kan afkode, kan de skrive det på deres mobil/computer og få det læst højt af en syntetisk stemme (for eksempel Siri). Hvis eleverne ikke har digitale hjælpemidler til rådighed, kan de sætte en lille prik med en blyant under ordet og efterfølgende få hjælp til at få dem afkodet.

 

2. Sprogforståelse: Ordvæg/ordbank

Mål: Målet med aktiviteten er, at eleverne udvikler ordkendskab i en meningsfuld kontekst.

Læremiddel: Til aktiviteten skal der bruges en ordvæg eller en ordbank.

Aktivitet: Forud for aktiviteten kan læreren udarbejde en ordvæg eller en ordbank med relevante nøgleord og fagbegreber i tilknytning til det faglige indhold, der arbejdes med i undervisningen. Ordene kan deles op efter betydning, for eksempel:

  • Bindeord i argumenterende tekster: For det første, for det andet, desuden, på den anden side, dog, alligevel.
  • Bindeord i berettende tekster: Først, bagefter, efter, da, til sidst, endelig, en uge senere.

Alternativt kan læreren og eleverne udarbejde ordvæggen sammen.

Aktiviteten kan kombineres med aktiviteten "Skjulte ord" nedenfor. 

 

3. Sprogforståelse: Skjulte ord

Mål: Målet med aktiviteten er, at eleverne udvikler ordkendskab i en meningsfuld kontekst.

Læremiddel: Til aktiviteten skal der bruges en fagtekst eller fiktionstekst.

Aktivitet: Aktiviteten kan indledes med en tekst, som eleverne kender godt. Når eleverne har læst teksten flere gange, kan læreren skjule nogle af de vigtige ord (både fagord og funktionsord, for eksempel under, bagved, ved siden af) ved at strege dem ud. Det kan gøres med slettelak, så eleven kan skrive oveni, eller ved at klæbe sedler på. Eleverne skal nu gætte på, hvilket ord, der gemmer sig bag afdækningen.

Aktiviteten kan kombineres med aktiviteten "Ordvæg/Ordbank" ovenfor. Eleverne kan skrive de relevante ord ned, som de senere kan bruge, når de skal skrive om emnet.

 

4. Tekstforståelse: Rollelæsning

Mål: Målet med aktiviteten er, at eleverne kan læse, forstå og diskutere teksters form og indhold ved brug af forskellige læseforståelsesstrategier.

Læremiddel: Til aktiviteten skal der bruges fagtekster eller fiktionstekster.

Aktivitet: I denne aktivitet kan eleverne inddeles i grupper, hvor de sammen læser en fag- eller fiktionstekst. Læreren kan tildele eleverne numre, hvorefter teksten inddeles i passende afsnit.

Eleverne udfører i første runde den rolle, der svarer til deres nummer. Når alle har udført deres rolle, kan rollerne skifte ved læsning af det næste afsnit.

Forslag til roller, som læreren kan vælge ud alt efter formålet med læsningen:

  1. Forudsiger, hvad tekstafsnittet handler om
  2. Læser teksten
  3. Genfortæller teksten
  4. Finder en passende overskrift til afsnittet
  5. Vælger vigtige ord fra afsnittet
  6. Stiller spørgsmål til teksten
  7. Svarer på spørgsmålene
  8. Gætter på, hvad næste afsnit kan handle om

 

Kreditering

Aktiviteterne er en del af materialet "Inspiration til arbejdet med sprogprøverne".

Læs mere om sprogprøverne og find materialet med ideer til alle kompetenceområder på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.