It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It og medier spiller i dansk som andetsprog især en rolle inden for positionerne kritisk undersøger og eleven som producent. Digitale programmer som fx ordbøger kan fungere som digitale hjælpe midler. Der kan også arbejdes med med målrettet og kreativ kommunikation i digitale præsentationer.

Bliv klogere på emnet It og medier og find eksempler på arbejdet med it og medier i dansk som andetsprog.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen