Artikel

Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet 1.-9. klasse

Materialet er udviklet som led i Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med sprogprøver og giver inspiration til, hvordan elevernes sproglige kompetencer kan styrkes gennem sprogudviklende aktiviteter.

For information om obligatoriske sprogprøver i grundskolen henvises til uvm.dk

 

Inspirationskatalog til arbejdet med sprog i 1.-9. klasse 

Inspirationskataloget indeholder forslag til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning med udgangspunkt i elevernes resultater i sprogprøven og kompetenceområderne i Fælles Mål i dansk som andetsprog - supplerende. Inspirationskataloget indeholder en kort introduktion til den faglige og teoretiske baggrund for sprogprøverne samt konkrete eksempler på sprogudviklende aktiviteter inden for de fire kompetenceområder i Fælles Mål for dansk som andetsprog - supplerende: Tale, lytning, læsning og skrivning.   

 

Forældrefolderen ”Brug Sproget!”

Forældrefolderen kan inspirere og understøtte forældre til børn i 1.-9. klasse til sprogstimulering i hjemmet. Folderen indeholder eksempler på temaer og konkrete spørgsmål som forældrene kan tale med barnet om derhjemme.

 

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Deloitte, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og University College Lillebælt for Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.