Sprogvurdering

Sprogvurderingen er obligatorisk i børnehaveklassen og indeholder opgaver til vurdering af lytteforståelse, ordkendskab, bogstavkendskab og fonemopmærksomhed.