Sprogvurdering

Sprogvurderingen er obligatorisk i børnehaveklassen og indeholder opgaver til vurdering af lytteforståelse, ordkendskab, bogstavkendskab og fonemopmærksomhed.

Sprogvurderingen skal blandt andet bruges til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Kommunen eller skolen beslutter, hvordan sprogvurderingen skal foregå. På nogle skoler er det børnehaveklasselæreren, der laver den. På andre skoler kan eksempelvis tale-hørelærere, læsevejleder eller psykolog være med.

Læs mere her på siden og find også information om sprogvurdering i børnehaveklassen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Information om sprogvurdering

Siden er opdateret 18. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.