Overgange

Børnehaveklassen er et overgangsår. Det skal bygge bro mellem de legende aktiviteter fra et dagtilbud og den fagopdelte undervisning i 1. klasse.

Der skal også bygges bro til den daglige overgang mellem børnehaveklassen og SFO/fritidsordning. Det er en god støtte til disse overgange, når pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i samarbejde taler om rammer, mål og forventninger og derfra skaber sammenhæng i elevernes dag. 

Læs mere om overgange her på siden.

Siden er opdateret 30. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.