Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener sætter fokus på at give eleven erfaringer med naturen gennem oplevelser og viden.

Undervisningen skal kunne forundre og fascinere i forhold til indtryk og oplevelser af naturfænomener. Der kan lægges vægt på både viden, oplevelser, iagttagelser og undersøgelser.

Læs mere om kompetenceområdet naturfaglige fænomener i Faghæftet for børnehaveklassen
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Siden er opdateret 10. januar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.