Forløb

Vær sammen om musik med Karen Mukupa

Indskoling: I dette gæstelærerforløb om fællesskab, venskab, kreativitet og musik fortæller sangerinde Karen Mukupa om at have en god ven, og hvad musik kan gøre for fællesskaber og venskaber.

Forløbet er udviklet til at sætte fokus på fællesskab, venskab, kreativitet og musik.

Forløbet er målrettet elever i børnehaveklassen.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 3-5 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Forløbet er udviklet med henblik på at styrke klassens og elevernes trivsel ved at lade eleverne opleve samhørighed og få mulighed for at udfolde sig kreativt i fællesskabet. Der kan blandt andet arbejdes med elevernes positive mestringsforventning, eksempelvis med fokus på stedfortrædende rollemodeller.

Forløbet berører tre af børnehaveklassens kompetenceområder: kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

I forløbet deler sangerinde og TV-vært Karen Mukupa sine egne positive venskabs- og fællesskabserfaringer med eleverne.

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fem videoer med Karen Mukupa. Til hver video er der udarbejdet aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen.

Forløbets fem faser er tilrettelagt, så klassen starter med i fællesskab at se videoen, der hører til fasen. Herefter gennemføres aktiviteter, der hører til den pågældende fase. I den sidste video lægges op til, at eleverne selv skal optræde.

Det samlede forløb kan eventuelt bruges til en temadag med fokus på fællesskab, venskab og kreativitet.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Børnehaveklasselederen kan forberede eleverne på forløbet ved for eksempel at spørge, om de kender Karen Mukupa, om de har oplevet hende optræde, eller om de har hørt hende synge.

Der kan tales ind i arbejdet med stedfortrædende rollemodeller ved at tale med eleverne om, hvem de ser op til, når det handler om venskaber og fællesskaber.

Forløbet kan indledes med musikvideoer med Karen Mukupa, så eleverne bliver introduceret til Karen Mukupas musikalske univers. Alle aktiviteter vil kunne gennemføres i børnehaveklassens eget lokale, men et stort lokale, for eksempel en sal, kan være en fordel.

Hvis forløbet gennemføres som fjernundervisning, kan børnehaveklasselederen overveje at udelade aktiviteter som gruppearbejdet med rollespil under video 4. De øvrige aktiviteter kan gennemføres ved, at eleverne rimer, taler og danser sammen ved at se hinanden på de små billeder på skærmen.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fem faser, der svarer til de fem videoer med Karen Mukupa.

 

Video 1: Vær sammen om musik

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I den første video fortæller Karen Mukupa om sin glæde ved musik, om hvad musikken har betydet for hende både som barn og voksen, og om de positive fællesskabsoplevelser hun har fået gennem musikken. 

Efter at klassen har set videoen, kan der stilles spørgsmål til elevernes yndlingsmusik og eleverne kan vælge et par af deres yndlingsmusiknumre, som de kan lytte og danse til.

 

Video 2: Musik og fællesskab

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video introducerer Karen Mukupa eleverne til to små musikalske øvelser, hvor de kan lege med musikkens udtryk ved at lytte til hinanden, se på hinanden og lade sig inspirere af hinanden. Karen Mukupa fortæller i videoen, at det i et (musikalsk) fællesskab er vigtigt, at man kigger på hinanden, lytter til hinanden, og at man bliver inspireret af hinanden.

Lærervejledningen beskriver tre små lege, der understøtter disse tre kvaliteter, samtidig med at de giver eleverne plads til at lave deres eget udtryk.

 

Video 3: At være en god ven

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video er der fokus på, hvordan musikken kan være med til at styrke venskaber og fællesskaber. Karen Mukupa fortæller om det at have en ven/venner. Karen Mukupa fortæller om sin bedste veninde, den afdøde rapper og sanger Natasja. Nogle af børnene ved måske, at Natasja er død, og læreren kan forberede sig på, at eleverne kan spørge til dette.

Efter videoen kan børnehaveklasselederen fortælle eleverne om egne oplevelser med venner og venskaber, og eleverne kan tale sammen i klassen om, hvornår og hvordan man er en god ven.

Som en afsluttende aktivitet kan klassen vælge fem-seks nøgleord, som de finder kendetegnende for det at være en god ven.

 

Video 4: Skab dit eget udtryk

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video er der fokus på, at eleverne leger med musik, rytme og ord. Karen Mukupa fortæller om, hvordan hun fik sit kunstnernavn. Hun introducerer også til, hvordan man kan lave en god sang eller lille historie ved hjælp af improvisation og rytme.

Klassen kan deles op i mindre grupper, som hver især skal skabe et lille rollespil, en rap, en sang eller en kort dans, der viser, hvordan man er en god kammerat. Nøgleordene fra video 3 kan indgå direkte, for eksempel kan eleverne kropsligt illustrere ordene.

For at understøtte elevernes oplevelse af mestring og autonomi lægges der i disse øvelser vægt på, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar, men at det er vigtigt at have det sjovt.

 

Video 5: Karen Mukupas gode råd

© Børne- og Undervisningsministeriet

Den sidste video lægger op til, at eleverne skal optræde for hinanden med deres lille rollespil, rap, sang eller dans. Karen Mukupa fortæller, hvad hun og hendes band gør, inden de skal optræde.

Grupperne kan forberede en lille optræden, hvor de bruger nogle af Karen Mukupas gode råd, og de optræder efterfølgende for hinanden.

 

Evaluering

Den afsluttende korte optræden fungerer som elevernes mulighed for at udtrykke sig musikalsk og kreativt i fællesskab. Deres optræden kan ligge til grund for lærerens evaluering af eleverne indsats og læring.

Forløbet kan derudover evalueres ved, at eleverne afslutningsvis taler sammen om, hvad de nu ved om at være gode venner. Klassen kan eventuelt formulere tre gode venskabsleveregler, som kan hænges op i klassen.

 

Links til yderligere inspiration

Lad eleverne danse til en af Karen Mukupas videoer fra YouTube som for eksempel ’Orijinal’

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.