Kreative og musiske udtryksformer

Arbejdet med det kreative og musiske er med til at give nysgerrighed og engagement i forhold til kulturelle oplevelser.

Undervisningen skal stimulere elevernes sanser og motivere eleverne til at bruge fantasi og kreativitet. Du kan arbejde med mange materialer, redskaber og medier, eksempelvis ved at eksperimentere med billeder, musik, drama, former og lyd.

Læs mere om kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer i Faghæftet for børnehaveklassen.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find ideer til arbejdet med kreative og musiske udtryksformer her.

Inspirationsmateriale