It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager. It og medier er en stor ressource i undervisningen i billedkunst. Der kan eksempelvis arbejdes med kritisk analyse af billeder eller sættes fokus på at skabe kreative digitale billeder.

Find inspiration til hvordan du kan arbejde it og medier i faget.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen