Fælles Mål

Her finder du Fælles Mål for faget billedkunst.

GSK. Formålstekst. Fælles Mål. 3 kompetenceområder

Fælles Mål består af et overordnet fagformål og tre kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde finder du vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for din undervisning.

Faghæftet består af både Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget.

GSK. Fælles Mål. Print

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefaler vi at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning for billedkunst er blevet revideret som opfølgning på den politiske aftale ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen en mere åben og fleksibel folkeskole” fra januar 2019. De justerede Fælles Mål i faget og det reviderede materiale afspejler, at der med aftalen tilføres 30 fagtimer til billedkunst på 6. klassetrin, hvor der ikke gives undervisning i dag. Ændringerne i timetallet gælder fra d. 1. august 2020.

Den reviderede bekendtgørelse om Fælles Mål kan findes på retsinformation.dk.

Siden er opdateret 12. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.