Forløb

Tegn det uhyggelige med humor med John Kenn Mortensen

Mellemtrin: Hvordan bruger man fantasi og forestillingsevne til at tegne monstre? Eleverne prøver kræfter med monstertegninger i dette gæstelærerforløb med tegner og forfatter John Kenn Mortensen.  

Forløbet er udviklet til billedkunst

Målrettet elever på mellemtrinnet

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 8-10 lektioner

© Børne- og Undervisningsministeriet

I gæstelærerforløbet ’Tegn det uhyggelige med humor’ med tegner og forfatter John Kenn Mortensen er der fokus på kompetenceområderne billedfremstilling og billedsamtale/billedanalyse. Forløbets omdrejningspunkt er elevernes billedprojekter med vægt på udvikling af deres formsprog, genrekendskab samt fantasi og forestillingsevne. 

Forløbet kan anvendes til tværfaglige forløb med billedkunst og dansk. 

Eleverne vil efter forløbet have fået indsigt i tegningens formsprog og virkemidler, og de vil have fået erfaringer med at:  

 • Arbejde tematisk
 • Bruge deres fantasi og forestillingsevne
 • Udtrykke sig i billeder ud fra historier
 • Arbejde med genreforståelse.

 

Forløbet vil også give indsigt i, at det er vigtigt at øve sig og finde sin personlige stil, hvis man vil have gode tegnefærdigheder. 

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fire videoer med John Kenn Mortensen. Til hver video er der forslag til undervisningsaktiviteter. Videoerne og aktiviteterne kan anvendes i kronologisk rækkefølge i ét samlet temaforløb, eller læreren kan arbejde med videoerne separat.

Forløbet sigter på at give eleverne kompetencer til at omsætte fantasi, forestillinger og følelser til tegninger. John Kenn Mortensen bruger en kombination af uhygge og humor som inspiration, og derigennem gøres det umiddelbart alvorlige og mørke tema mere tilgængeligt for eleverne. Med udgangspunkt i elevernes egne skrevne historier får de kompetencer til at danne billeder ud fra ord.

Gæstelærerforløbet handler om at lære at udtrykke stemninger gennem billeder og også at lære at opleve og forstå billeder.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Inden forløbet igangsættes, kan læreren forberede sig ved at gennemse alle fire videoer.

Der er få materiale- og lokalekrav til dette gæstelærerforløb, og det kan derfor gennemføres i alle typer af klasseværelser.

De nødvendige materialer er: 

 • tegnepapir i A4-størrelse, hårde og bløde blyanter
 • farvekridt, sorte tuscher af forskellig tykkelse
 • rigeligt med gule Post-its størrelse (38 x 51 mm) 

 

Forløbet kan tilrettelægges som fjernundervisning. Det kræver, at eleverne har tegnepapir, post-its, blyanter og tuscher til rådighed i hjemmet, eller at de låner det med fra skolen. 

Læreren kan gennemføre forløbet i plenum, men man kan også anvende muligheden for at gå i breakout rooms på skolens virtuelle platform, hvor eleverne tegner sammen i mindre grupper og giver feedback på hinandens tegninger. Det anbefales, at læreren hyppigt tjekker ind i de forskellige breakout rooms for at sikre fremdrift og give konkret feedback.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fire faser svarende til de fire videoer.

 

Video 1: Tegn det uhyggelige med humor

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller John Kenn Mortensen om, hvorfor han tegner. Han holder blandt andet meget af, at det at tegne er en disciplin, hvor man ikke kan opnå perfektion, eller hvor det giver mening at konkurrere eller sammenligne sig med andre. 

Læreren kan på den baggrund tage en snak med eleverne om, hvad de særligt godt kan lide at tegne, hvornår de tegner og hvorfor de tegner. Læreren kan også spørge dem, om der er bøger med tegninger eller tegneserier eller tegnefilm de godt kan lide.

Eleverne kan herefter udvikle uhyggelige og humoristiske tegninger (A4-størrelse) ved hjælp af forskellige virkemidler.

 

Video 2: At lave tegninger til historier

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller John Kenn Mortensen om sine arbejdsprocesser og om de forskellige måder at tegne, male og illustrere på. Hvis han har et meget konkret billede inde i hovedet, laver han først en skitse med en blyantstreg, der kan viskes ud bagefter.

Eleverne kan lave sort/hvid-tegninger til korte uhyggelige historier, som de selv finder på og skriver. Rammen for historierne kan udarbejdes af billedkunstlæreren i samarbejde med dansklæreren.

Eleverne kan eventuelt arbejde videre med at lægge digitale effekter på deres håndtegnede tegninger ved hjælp af digitale tegneprogrammer som for eksempel Chrome Canvas.

Alle historier og tegninger kan efterfølgende kopieres og samles til en bog eller til en samlet digital udgivelse.

 

Video 3: Post-it-monstre

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller John Kenn Mortensen om sit post-it-monster-projekt og om, hvordan idéen opstod. At bruge post-its til at tegne på kan måske afhjælpe nogle elevers præstationsangst på grund af det lille og uprætentiøse format.  

Eleverne kan tegne post-it-monstre, som de selv finder på, ud fra idéerne i videoen og ud fra nogle overskrifter, som foreslået i lærervejledningen eller ud fra overskrifter, de selv finder på.

Eleverne kan tegne seks post-it-tegninger hver, og de kan efterfølgende sættes sammen til et stort fælles billede, som udstilles - for eksempel på døren til klasseværelset, i klasseværelset, på væggen i fællesarealer eller lignende. 

 

Video 4: Hvordan bliver du en god tegner?

© Børne- og Undervisningsministeriet

I den afsluttende video giver John Kenn Mortensen sine bedste råd til at blive god til at tegne og kickstarte sin fantasi. Det handler ifølge ham om at ”kickstarte sin hjerne”. John Kenn Mortensen gør selv det ved at gå ture og ved at høre musik.

Klassen kan med udgangspunkt i de gode råd fra videoen gå en tur i skoven eller i parken. Hver elev vælger et træ og laver en tegning af træet, der forvandler sig til et monster.

Læreren kan også spille musik, der spreder en stemning af uhygge i klassen som inspiration til tegninger.

 

Evaluering

I forbindelse med aktiviteterne tilknyttet de fire videoer er der angivet forskellige ideer til formativ og summativ evaluering.

Derudover kan man som en opsamling på hele forløbet diskutere i klassen, hvordan oplevelsen har været. Med fokus på elevernes æstetiske sans og egen udvikling kan der spørges ind til: 

 • Har du tegnet noget i dette forløb, som du aldrig har tegnet før? 
 • Har du tegnet på en måde, du aldrig har tegnet før? Kan du forklare, hvordan det var? 
 • Hvordan var det at tegne på en lille post it? Sker der også noget (uhyggeligt) uden for billedets ramme?
 • Kan man tegne en flot eller smuk tegning med monstre og grimme væsener? 
 • Skal en tegning overhovedet være smuk eller flot?
 • Hvad er det, der gør en tegning fantasifuld?  

 

Læreren kan samle op i plenum ved at notere nogle af de væsentligste pointer. Elevernes egne tegninger giver også en god mulighed for at tage udgangspunkt i det konkrete og sanselige i en samtale med klassen eller den enkelte elev. Eleverne kan sætte ord på egne eller andres tegninger og beskrive det de ser. Sammen kan der der sættes ord på både motiv og virkemidler. Når der er sat ord på tegningerne, kan I tale mere om det uhyggelige. Hvad er det dragende ved monstre og hvad sker der inden i , når man fanger en uhyggelig stemning med sin blyant på en lille firkantet post it. 

 

Links til yderligere inspiration

Find programmet Chrome Canvas, hvor eleverne kan lægge digitale effekter på deres håndtegnede tegninger

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.