Nyhed

Anbefalinger om skærmbrug klar til grundskoler og fritidstilbud

En række anbefalinger skal hjælpe ledelser og pædagogisk personale med at håndtere udfordringer med skærme i skoletiden og i fritidstilbud.

På mange skoler og fritidsinstitutioner diskuterer man, om mobiltelefoner og computere fylder for meget i børnenes hverdag, da skærmene kan distrahere børnene og skabe en distance til fællesskabet.

Download anbefalingerne til grundskole og fritidstilbud nederst på siden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgiver derfor en række anbefalinger, der skal inspirere skoler og fritidstilbud til at sætte en retning for skærmbrug i forhold til at begrænse digital distraktion og skabe en god balance mellem digitale og analoge muligheder.

Anbefalingerne til skolerne handler blandt andet om at nedbringe risikoen for, at eleverne via mobiltelefoner og andre skærme bliver distraheres af sociale medier, streaming og spil mv. i skoletiden, og om at give plads til analog læring.

Fritidstilbud kan bruge anbefalingerne som afsæt for en dialog om, hvordan det pædagogiske personale kan understøtte et fritidsliv med fællesskab, leg og alsidig udvikling både med og uden skærme.

Anbefalingerne er baseret på et forsigtighedsprincip, da skærmenes langsigtede konsekvenser for børn og unges sundhed og trivsel ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.

 

Anbefalingerne

Styrelsen har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne. Derudover har styrelsen talt med børn og unge, og set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

Anbefalingerne er udgivet i to publikationer – en til grundskolen og en til fritidstilbud. 

Skærmbrug i grundskolen (PDF)

Anbefalingerne til grundskolen - kort fortalt (PDF)

Skærmbrug i fritidstilbud (PDF)

Anbefalingerne til fritidstilbud - kort fortalt (PDF)

 

I december 2023 udgav styrelsen anbefalinger til gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU. Publikationerne findes her: Anbefalinger om skærmbrug

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.