Ordblindhed

Ordblindhed eller dysleksi er en medfødt funktionsnedsættelse, som giver vanskeligheder med skriftsproget. Nogle finder tidligt ud af, om de er ordblinde, fx i grundskolen, mens andre først afdækkes i ungdoms- eller voksenlivet.

Ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk