It i undervisningen

Inddragelse af it og digitale teknologier.

FGU - it - tekst alle fag og temaer

It skal inddrages i relation til de faglige mål, der arbejdes med i faget og i sammenhæng med det arbejds- og skoleliv, som eleven skal være en del af.

It skal også indgå som fagligt og didaktisk redskab med henblik på, at eleverne opnår digitale kompetencer og færdigheder, herunder digital dannelse.

Her kan du finde inspiration til, hvordan it kan anvendes som et pædagogisk værktøj i undervisningen.

Ønsker du yderligere information og inspiration, kan du finde det her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.