It skal inddrages i relation til de faglige mål, der arbejdes med i faget og i sammenhæng med det arbejds- og skoleliv, som eleven skal være en del af.

It skal indgå som fagligt og didaktisk redskab med henblik på, at eleverne opnår digitale kompetencer og færdigheder, herunder digital dannelse.

Her kan du finde inspiration til, hvordan it kan anvendes som et pædagogisk værktøj i undervisningen.