Inkluderende læringsmiljø

15 didaktiske principper skal kendetegne undervisningen i fag og faglige temaer og de øvrige aktiviteter på FGU.

De 15 didaktiske principper indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr 479 af 26/04/2019) på samme måde som læreplaner og fagbilag gør det. De didaktiske principper er retningsgivende for undervisningens tilrettelæggelse, og handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af inkluderende læringsmiljøer som didaktisk princip i FGU.