Forløb

Social på nettet på den gode måde - undgå digitale trusler

Vores adfærd og de valg vi træffer på de sociale medier har stor betydning for, hvilke data vi deler om os selv og hinanden. Forløbet skal være med til at kvalificere adfærd og valg på sociale medier.

Unge og voksne mødes på sociale medier (SoMe) og deler personlige data om, hvem de er, hvad de laver, og hvad de interesserer sig for. Det er data vi også deler med udbyderne af de tjenester, som vi benytter. På denne måde udviskes grænserne for, hvad der er offentligt og privat. 

SoMe-tjenester som Facebook bruges ofte af en lidt ældre målgruppe, mens Snapchat mest bruges af en yngre målgruppe. 

Formålet med forløbet er at give elever/kursister mulighed for at lære om: 

  • Hvor meget disse sociale medier ved om os

  • Hvad god opførsel/adfærd er, med henblik på egen sikkerhed

  • Hvordan vi sikrer, at vi som brugere kun deler det, som vi ønsker

Forløbet er særligt relevant i følgende fag:

Teknologiforståelse, PASE, Identitet og medborgerskab samt Samfundsfag.

Formål:

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan udvides til at dække to x to - 45 minutter.

Vores adfærd og de valg vi træffer på de sociale medier har stor betydning for, hvilke data vi deler om os selv og hinanden. Og dermed også for eget og andres sociale liv uanset om der er tale om skole, arbejde eller fritid. Forløbet skal være med til at kvalificere netop adfærd og valg på sociale medier.  

Materialet kan tale ind i forskellige faglige kompetenceområder. Afhængig af dine valg kan forløbet støtte eleverne/kursisterne i at:

Teknologiforståelse:

Handle med dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed eller om etiske aspekter ifm. anvendelsen af digitale teknologier og data. Fx ved: 1) At behandle problemstillinger fra praksis ud fra et it-fagligt perspektiv. 2) Sammenfatte resultaterne heraf. 3) Forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund. 

PASE:

Forstå betydningen af grundlæggende kompetencer som kommunikation og samarbejde, og udvikle personlige og sociale kompetencer. Dette kan ske gennem arbejdet med personlig økonomi, demokrati på arbejdspladsen samt digital adfærd, etik og faldgruber.

Identitet og medborgerskab:

Forholde sig til egen rolle som aktiv medborger og kæde dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder. Fx ved at behandle emner og problemstillinger fra forskellige perspektiver og inkluderede fagområder samt arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen.

Samfundsfag:

Have viden om og forståelse for det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet samt relationen mellem individ og samfund. Herigennem kvalificere sig til at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund. Dette kan være gennem arbejdet med konkrete problemstillinger fra hverdagen og gennem anvendelse af it.

Tilrettelæggelse - forløb:

Overvejelser inden du som lærer går i gang med forløbet

Du kan med fordel se nærmere på:

Facebook

  • Baggrundsstof om Facebook der kan klæde dig på, så du ved, hvordan Facebook følger dig, hvad oplysninger bruges til, hvordan du selv styrer, hvad Facebook deler om dig, og hvem de deler det med. 

Snapchat

For begge medier

  • Overvej, hvilke etiske og moralske forhold, som er vigtige i forbindelse med god opførsel/adfærd på medierne.

  • Orienter dig evt. i gældende lovgivningen for deling af billeder/videoer på nettet

Supplerende materiale 

Ønsker du at supplere eller udbygge din viden på området, kan du vælge at se én eller flere af videoerne udarbejdet af Københavns Professionshøjskole. Overvej også, om du vil lade videoerne indgå i elevernes/kursisternes arbejde som supplerende materiale eller som en mulighed for at differentiere:

© KP, Københavns Professionshøjskole

Informationsspredning (3:49 min.)

Krænket på nettet (8:09 min.)

© KP, Københavns Professionshøjskole

Digitale fodspor (3:21 min.)

© KP, Københavns Professionshøjskole

Mine data, GDPR (3:34 min.)

Planlægning/overvejelser:

Vælg om du vil rette fokus mod et enkelt socialt medie, arbejde med flere muligheder eller evt. inddrage andre, der anvendes af dine elever/kursister. 

Inden forløbet skal du sikre dig, at alle eleverne/kursisterne har deres mobiltelefoner med og helst også en PC eller en tablet. Det er vigtigt med internetadgang.

Fase 1: Introduktion

Start med at introducere emnet gennem en kort video:
Facebook - Deler du med dine venner eller med hele verden?
Snapchat - Hvorfor er det så fedt at bruge Snapchat? (vælg fx. Ida, som nævner, at Snapchat er hurtig, og at beskeden forsvinder igen!)

Eleverne/kursisterne kan enkeltvis eller i grupper skrive en liste i stikordsform over, hvilke data de tror, at de sociale medier har om dem (fx alder, køn, bopæl, uddannelse, kontaktoplysninger på venner og interesser).

Fase 2: Hvem er min digitale dobbeltgænger?

På både Facebook og Snapchat kan man downloade de data, som tjenesten opbevarer om en. De fleste vil blive overrasket over, hvad og hvor meget de sociale medier ved om dem. Det kan være informationer og kontaktoplysninger på venner, besøgte steder, seneste online køb, interesser osv. Oplysninger som bruges til at målrette tjenester og reklamer til den enkelte.

OBS. Det kan tage omkring en time at hente oplysninger fra de to tjenester. Du kan vælge at lade eleverne/kursisterne anmode om oplysningerne, før eller mens de arbejder med øvelsen i fase 1.

  • Lad eleverne/kursisterne anmode om deres data hos en af eller begge de to tjenester. 

  • Brug dernæst listen udformet i fase 1 og sæt et flueben ved de data, der findes frem. 

  • Suppler i stikord med de data, som ikke i forvejen er på listen.

Fase 3: Byt erfaringer

Lad eleverne/kursisterne i grupper drøfte og tage stilling til, hvilke data de sociale medier har om dem. Det kan ske ved at udforme en plakat, der viser deres digitale dobbeltgænger. De kan fx sætte billeder ind fra deres foretrukne medie og skrive de oplysninger, de har fundet om sig selv. Det kan fx. være de interesser, som de fandt i mappen "ads", fra deres Facebookoplysninger.

Brug plakaterne som et afsæt for en snak om, hvad de sociale medier ved om dem. Hvad kendte de allerede til? Hvad overrasker dem? Hvilke oplysninger er offentlige? Fx. deres telefonnummer? En liste over ekskærester mv.?

Fase 4: Hvilke data om os selv vil vi dele? 

I fællesskab opstilles et forslag til en oversigt over, hvilke oplysninger man ikke ønsker, at de sociale medier har kendskab til om en selv. Sørg for, at dine elever i drøftelsen inddrager overvejelser om, hvordan man undgår at dele sådanne data om andre. Prioriteret evt. listen. 

Tag fx. afsæt i spørgsmålene: Oplysninger om mailadresser, telefonnumre, billeder, bopælsadresse, fødselsdato, viden om fritidsinteresser, social, religiøs eller etnisk status? Hvad med billederne eller videoen fra den sjove fest? Eller det frække billede, du sendte til din kæreste?

Fase 5 - Få kontrol over de personlige data på Facebook eller Snapchat 

På baggrund af de oplysninger, som eleverne/kursisterne har indsamlet om sig selv samt listen, der er opstillet i fællesskab (jf. fase 4), arbejdes der med justering af egne profiler på Facebook eller Snapchat.

Eleverne/kursisterne kan hente hjælp via Sikker på sociale medier. De samme informationer kan anvendes i forbindelse med privatlivsindstillinger for Snapchat.

Lad eleverne/kursisterne gå sammen to og to. Det er vigtigt, at de har et tillidsforhold til hinanden. 

Evaluering:

Som evaluering på forløbet kan du lade eleverne/kursisterne lave en test af, hvor meget andre kan se på fx. Facebook uden at logge på.

Som afrunding på forløbet kan du lade eleverne/kursisterne sammenholde jeres liste (jf. fase 4).

 

Kreditering:

Hanne Søgaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering, i samarbejde med Kirsten Kjær Hansen, faglærer Zealand Business College - 2019

 

Infoboks - om materialer der indgår i forløbet:

 

Bibliotekernes eKurser / Introduktion til Snapchat 

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen / sikker borger på Facebook 

EMU / Lovgivningen deling af krænkende materiale 

Red Barnet / Hvad er Snapchat 

Snapchat / support, der giver adgang til fx. kontoindstillinger og sikkerhed 

Snapchat / support / download mine data 

  
 

Videoen “Informationsspredning”, “Krænket på nettet”, “Digitale fodspor” og “Mine data” er produceret for STIL af Københavns Professionshøjskole ved konsulent Jonas Hall-Nørregaard og konsulent Zoe Zachariassen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.