Forløb

Mit liv om 10 år?

Forløbet giver inspiration til at planlægge et praksisbaseret undervisningsforløb på agu om elevernes fremtid. 

Forløbet ”Fremtiden – individ og samfund” har til formål at skabe motivation for at lære og for at anvende de almene fag til dels at få lyst til fremtiden, dels at blive klogere på, hvordan man selv kan medvirke til at skabe den.

I praksisbaserede undervisningsforløb kan man understøtte og motivere elevernes læring ved at lade eleverne være medarrangører af forløbene, så muligheden for, at deres interesser kommer til at påvirke forløbet, fordres. Dette kan ske med afsæt i en erkendelse af, hvad det er nødvendigt, at eleverne tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en defineret udfordring.

I forlængelse heraf defineres der nogle læringsmål, og fagrækken tilpasses, så fagene understøtter læringsmålene. Dette - kombineret med masser af praktiske eksempler, som de har været med til at bestemme - kan hos eleverne skabe en oplevelse af motivation, sammenhæng og læring.

Ikon for verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
© verdensmaal.org

Forløbet “Fremtiden” giver inspiration til, hvordan man kan planlægge et praksisbaseret undervisningsforløb på agu.

Forløbet er udviklet og afprøvet på FGU skolen i Holbæk.

Forløbet kan være oplagt at inddrage i sammenhæng til et fokus på FN´s Verdensmål - især i forhold til verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse).

 

Om forløbet

Forløbet retter sig mod dansk, matematik, samfundsfag, PASE og Identitet og Medborgerskab. Det kan afvikles over en uge, eller det kan afvikles over flere uger, hvor der kan lægges en fast blok ind, hvor eleverne arbejder med emnet.

Forløbet kan gennemføres for et stamhold eller en mindre gruppe af elever.

Forløbet skal styrke viden, færdigheder og kompetencer personligt og fagligt hos eleverne, så der skabes grobund for at styrke viden om og muligheder i fremtiden - personligt, uddannelsesmæssigt og professionelt.

 

Planlægning og overvejelser

Lærertemaet skal med afsæt i kendskabet til eleverne overveje, om forløbet skal afvikles i løbet af en uge, eller om det afvikles i blokke over flere uger.

 

Tilrettelæggelse

Der skal aftales ture ud af huset, fx til relevante museer, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. Snak med eleverne om, hvad de kunne tænke sig, når de forberedes til forløbet.

Evt. kan en mindre gruppe af eleverne få til opgave at arrangere turene.

Faglig dokumentation

Eleverne skal fagligt dokumentere forløbet med billeder og beskrivelser fra læreprocessen.

unpublished

Forløbet

Forløbet er opdelt i fire blokke, hvor hver blok er opbygget over de spørgsmål, som det er relevant, at eleverne stiller sig selv. Til slut afsluttes forløbet med en fremvisning/messe, portfolioopgave og evaluering. 


En indledende snak om, hvorfor det er vigtigt at forstå fremtiden (økonomi, job osv.) Eleverne beskriver og illustrerer herefter, hvordan de ser deres egen fremtid.


Fremtidsforskere ser på de megatrends, som vil forandre verden, og hvilke egenskaber det kræver af børn og unge.

Se eventuelt denne artikel med Anne Skare Nielsen om Megatrends på denoffentlige.dk

Lærerne skal forklare, hvilke krav og hvilke muligheder, man tror, der vil komme – og dermed synliggøre, at det er vigtigt at have en uddannelse.

Evt. kan forandringer illustreres ved, at eleverne skal finde eksempler på områder, der har forandret sig de sidste 10 år. Det kan være fra dvd’er til streaming, fra kontanter til mobilepay etc. Man kan også finde eksempler på jobs, som er forsvundet, eller jobs, som er kommet til.


Dernæst gennemgang af en livsforløbsopgave ”Skriv om din livsfortælling og karriere”. Opgaven handler om, at eleverne skal tænke sig frem til 2030 og forestille sig, hvilket job de har, og hvordan deres privatliv ser ud til den tid. Der skal besvares i et dokument, hvor der lægges beskrivelser, samt evt. relevante billeder ind.

Eleverne fortæller om deres livsforløb, hvor de lægger vægt på sig selv som person, på job og uddannelse.

Eleverne kan tage på ture fx til museer, der formidler viden om forskellige erhverv gennem tiderne og uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser. Dernæst kan de læse tekster om livsfortællinger og karrierer (fiktion og sagprosa), som de analyserer og fortolker.

Til deres praktiske projekt kommer de i gruppe efter interesser for deres fremtidige erhvervsområde. De har i gruppen valgt ét eller flere erhverv, som de vil fokusere på i den efterfølgende praksis.

Konkrete aktiviteter:

 • Søge konkrete oplysninger om erhvervet og uddannelsen dertil
 • Interviewe en person inden for erhvervet
 • Forberede en fremlæggelse i samarbejde med andre
 • Forberede en interaktiv del af fremlæggelsen
 • Gennemføre fremlæggelsen = formidle indsamlet viden for en bestemt målgruppe og indgå i dialog.

Eleverne arbejder herefter med egen karriereplan med opmærksomhed på forudsætninger, herunder deres baggrund familiært, begrænsninger, valg, benspænd etc.

De skal gå i dybden med, hvad det kræver, og eksempelvis undersøge: 

 • Hvor er uddannelsen?
 • Hvor lang tid tager den?
 • Løn under og efter uddannelsen
 • Forventninger
 • Jobmuligheder

Eleverne gennemgår egne styrker og kompetencer og laver en mindmap, der sættes op i et dokument. De skal forsøge at lave en opdeling i personlige styrker og arbejdsmæssige styrker og se, hvilke der lapper over i forhold til deres karriereønsker.

Dernæst får de mulighed for at lave opsøgende arbejde ud fra deres interesseområde og undersøge dette nærmere med besøg, samtaler, interviews etc. Særligt besøg og interview skal forberedes, og eleverne skal træffe et valg om produkt til at dokumentere. Det kan være podcast, interview, tekst, sagtekst eller en lille film.

Herefter skal eleverne i gang med at undersøge detaljeret, hvad der skal til for at komme ind på en uddannelse, som de er interesseret i. De skal undersøge, hvad uddannelsen indebærer, og hvad jobbet indeholder, herunder de fremtidige muligheder inden for jobbet (specialisering, arbejde i udlandet, selvstændig osv.).


Afsluttende samler eleverne billeder og tilhørende beskrivelser fra forløbet og viser alt frem på en “messe”. Det er faglig dokumentation, som kan bruges til deres prøve eller standpunktsbedømmelse.

Produkter til portfolio

Følgende produkter indgår i elevernes portfolio:

 • Fremtidsforudsigelser
 • Livsfortælling – underspørgsmål
 • Karriereplan med tidslinje

I slutningen af ugen evaluerer lærerne forløbet med eleverne, hvor eleverne kan reflektere over deres indsats, deres resultater og dermed læring samt få feedback af lærerne i forbindelse hermed.

Lærerteamet evaluerer også sammen det praksisbaserede forløb. Evalueringen kan centrere sig om, hvad der er lykkedes, og hvor der er potentiale for forbedringer til fremtidige forløb. Dette kan ske med særlig fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde er forløbet og på elevernes oplevelse af forløbet som helhed.

Se forslag til evalueringskoncept her (PDF)


Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss A/S på baggrund af sparring fra FGU Skolen i Holbæk og i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet – juni 2020.

Hvis du har spørgsmål mv. til forløbet/erfaringerne, kan du kontakte FGU Nordvestsjælland afd. Holbæk: Lærer Rasmus Schiellerup, rsc@fgunvs.dk og lærer Charlotte Dejgaard Thomsen, cdt@fgunvs.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.