Artikel

Øveprøve sikrer god evaluering og giver prøveerfaring

Artiklen sætter fokus på, hvordan FGU Nordvest afslutter helhedsorienterede undervisningsforløb med en prøveprøve, som indgår i evaluering af forløbet og giver eleverne prøveerfaringer.

FGU Nordvest anvender ordet prøveprøve, hvorfor dette også bruges i denne artikel.

Når man på FGU Nordvest afslutter et helhedsorienteret undervisningsforløb, bliver den sidste uge brugt på at forberede og afholde prøveprøver, hvilket er med til at give plads til en god evaluering af elevernes arbejde med forløbet, og samtidig give eleverne træning i forhold til de rigtige prøver, som deres FGUforløb skal afsluttes med.

Prøveprøverne er opbygget således, at de skal minde om en reel portfolioprøve på FGU. Til prøven skal eleven præsentere to portfolioopgaver fra to fag. Hvilke fag er forskelligt for agu og pgu. Fælles for alle eleverne er, at det ene (eller begge) fag er dansk eller matematik.

Der er afsat 20 minutter til hver elev inklusiv feedback. Elevens kontaktlærer agerer eksaminator og elevens dansk- eller matematiklærer er censor.

Bedømmelseskriterierne for prøveprøven:

  • Eleven kan disponere sin tid til prøven.
  • Eleven kan søge råd og vejledning.
  • Eleven kan præsentere et forberedt stof.
  • Eleven kan udvælge relevant stof.
  • Eleven kan anvende fagsprog.
  • Eleven kan indgå i dialog.
  • Eleven bruger hjælpemidler fx stikord, cue cards, talepapir, powerpoint etc.   
  • Eleven har opgaverne med.
  • Eleven har en struktur for eksempel hvilken opgave eleven starter med at fremlægge.

Derved bedømmes eleven ikke på kriterier direkte fra fagene, men på om eleven har tilegnet sig god en prøvepraksis.

Eleven skal på prøvedagen møde op på skolen mindst 30 minutter før, at de skal til prøve. Derved starter den første prøve kl. 8:30, så ingen elever skal møde på skolen før kl. 8:00.

På skolen er der i et af skolens lokaler lavet en prøvecafé. Der er stillet morgenmad frem, og generelt er der stillet op, så lokalet er hyggeligt og rart at være i. Her sidder 2-3 lærere (kaldet sociale butterflies), som har ansvar for at ringe til eleverne, inden de skal møde for at sikre, at de er kommet op og ved hvornår, de skal med bussen/gå hjemmefra for at være på skolen i god tid.

Når eleven møder ind 30 minutter før sin prøvetid, tager de sociale butterflies imod eleven og er om dem i prøvecafeen. Dette har til formål at støtte eleverne op mod prøven. Mange af eleverne har dårlige, eller måske ingen erfaringer med at gå til prøve, og hele situationen op til kan virke angstprovokerende.

Derved er prøveprøvernes vigtigste formål at skabe gode erfaringer for eleverne, med det at gå til prøve. Og her skal prøve-cafeen være en hyggelig og tryg base for eleverne, både før og efter de har været til prøveprøven.

Forløb for ugen med prøveprøver

Dag 1 og 2: Eleverne forbereder sig på prøveprøven. Det består både i at få færdiggjort og finpudset portfolioopgaver, samt at øve hvordan de vil fremlægge deres opgaver. Denne proces understøttes af holdets kontaktlærer, og der kan med fordel planlægges øvelser, som hjælper eleverne med at forberede sig mundtligt.

Dag 3: Studiedag. Her bliver eleverne givet en opgave, som de kan arbejde med hjemmefra. På den måde, frigives der lærerkræfter, så alle elever kommer op til en prøve med både eksaminator og censor.

Dag 4: Prøveprøver.

Dag 5: Evaluering på forløb og prøveprøver.

Note: For halvdelen af holdene, vil der være byttet rundt på dag 3 og dag 4, så der afholdes prøveprøver på skolen både dag 3 og dag 4.

Kreditering

Beskrivelsen af prøveprøven er er udarbejdet af  FGU Nordvest med midler fra  Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Hvis man har spørgsmål til forløbet med prøveprøverne kan man kontakte skoleleder Lene Viborg Hedver, FGU Nordvest.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.