Eksempel fra praksis

Øveprøver afholdt på FGU Nordvest

Dette eksempel fra praksis handler om FGU Nordvests erfaringer med øveprøver. Øveprøver kan anvendes som en generalprøve før de rigtige prøver og som læringsaktivitet fx i forbindelse med afslutning af et forløb.

FGU Nordvest anvender ordet prøveprøve, hvorfor dette også bruges i denne artikel. Hele vejen rundt har der været rigtig positive oplevelser med at afholde prøveprøver på institutionen. Skoleleder på FGU-skolen på Mors, Pernille Korsgaard Juhl, fortæller nedenfor om afholdelsen.

Hvorfor afholde prøveprøver?

På FGU skal alle elever som udgangspunkt afslutte med prøver. Prøver er dermed uundgåelige og derfor er det rigtig godt at få dem øvet, fortæller Pernille Juhl og fortsætter: ”Jeg havde lidt en oplevelse af, at det at gå til prøve bliver dramatiseret. Derfor var det rigtig vigtigt at få det afdramatiseret. Det handler om, at eleverne skal vise, hvad de har lært, og det er jo ikke hensigten at tage nogen til prøve, som ikke er klar til det.” Afdramatiseringen gælder også for de lærere, der skal have eleverne til prøve. Prøveformerne på FGU er nye, og hverken elever eller lærere har endnu fået de store erfaringer med prøveafholdelse, blandt andet på grund af prøveaflysningen grundet COVID-19. Derfor var der naturligt mange spørgsmål omkring prøverne både fra elever og lærere, og derfor valgte institutionen at afholde prøveprøver, fortæller Pernille Juhl.

Faglig fordybelse og coaches

Inden prøveprøverne var der afsat dage til faglig fordybelse, hvor de elever, der skulle til portfolio-prøveprøve, skulle udforme deres præsentationsportfolioer. ”Eleverne har løbende arbejdet med portfolio, men der var forskel på, hvor meget indhold eleverne havde samlet, og nogle havde brug for at få det stilladseret mere. Denne faglige fordybning var der plads til i de her dage, hvor lærerne kunne vejlede eleverne individuelt”, fortæller Pernille Juhl. Der blev udformet konkrete præsentationsportfolioer som blev givet til lærer og ”censor” inden prøveprøven. Andre lærere på skolen agerede censorer.

Der var ligeledes stort fokus på det personlige og sociale aspekt af prøveprøverne. Derfor havde institutionen valgt at lærere skulle agerede coaches for eleverne på prøvedagen. Coachen ringede eleven op en time inden prøven for at sikre sig, at eleven var klar. Eleven skulle møde på skolen en halv time før prøven og blev her modtaget af coachen. ”Det er jo ofte lige inden man skal ind til prøven, at klappen går ned, man mister troen på, at man kan, printeren driller, eller man lige har et lavpraktisk spørgsmål. Ved at have coaches skulle eleverne ikke gå rundt på skolen for at finde nogle at spørge,” fortæller Pernille Juhl. Coachene blev således de gennemgående personer for eleverne på prøvedagen, hvor elevernes faglærere var centrale i forhold til den faglige del både før og til prøven.

Prøveprøverne forløb rigtig godt, og elever og lærere fik en smag på, hvordan det er at afholde prøve i FGU. Pernille Juhl fremhæver en oplevelse med en elev, der efter prøven kun havde ét fokus, og det var at ringe til sin mor: ”Han var så følelsesmæssigt ovenpå over at have gennemført det her,” fortæller Pernille Juhl og fortsætter: ”Det er et tydeligt billede på, hvordan det kan give noget godt i forhold til noget, som umiddelbart forekommer svært. Nemlig det at stille nogle krav, hvor udfaldet så ender med at blive en succesoplevelse. Det ser jeg som et tegn på, at lærerne virkelig er lykkedes med den her elev, ja, at den her elev er lykkedes.”

Der blev også afholdt prøveprøver i faglige temaer. I faget Mad og Ernæring blev der afholdt praktisk prøve på én dag. I løbet af dagen tog lærer og ”censor” eleverne skiftevis til side for at have en faglig dialog om opgaveløsningen. ”Det var helt tydeligt, at det var noget særligt. Det var jo ikke nyt for eleverne at servere mad for skolen, men noget var anderledes den dag. Der var simpelt hen en anden opmærksomhed på maden fra elevernes side” fortæller Pernille Juhl.

Erfaringer fra prøveprøverne

Ifølge Pernille Juhl har afholdelsen af prøveprøver virkelig været en øjenåbner for både elever, lærere og ledere: ”Uanset hvor man skal hen, er det en god ting at få prøvet at være i en situation, hvor der er en forventning, og så er det jo så vores opgave at skabe en ramme, så oplevelsen bliver god.” Coach-funktionen viste sig at være en stor succes, og eleverne har udtrykt meget positiv respons på den del. Den erfaring tager vi helt sikkert med videre, fortæller Pernille Juhl.

Pernille Juhl fortæller også, at øvelsen har synliggjort, hvorfor arbejdet med portfolio giver så god mening, og i det hele taget at prøveformerne giver rigtig god mening. Efter at have læst elevernes evalueringer af prøveprøven er det tydeligt, at den her oplevelse er en, de vil huske, fortæller Pernille Juhl: ”Det har givet dem en nysgerrighed og interesse.”

Pernille Juhl giver afslutningsvist en anbefaling videre til kollegerne på andre FGU-institutioner: ”Jeg er klart fortaler for, at man afholder prøveprøver - selvfølgelig med blik for at skabe en kontekst, som giver mening for de elever, man har. Jeg håber, at andre vil tage det til sig.” På FGU Nordvest planlægger de at afholde prøveprøver igen. Hensigten er at give elever, lærere og ledelse endnu mere erfaring, indsigt og ro i forhold til prøverne og hele setuppet omkring dem. På den måde kan alle parter føle sig mere klar, når de rigtige prøver skal afholdes.

Kreditering

Eksemplet er fra FGU Nordvest fortalt af skoleleder Pernille Korsgaard Juhl - 2021

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.