Lovgivning

Model D

Den tekniske eux-model D rummer blandt andet elektriker-, personvognsmekaniker-, og vvs-energiuddannelsen.

Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i forløbet er fælles for en række uddannelser. Se oversigt over erhvervsuddannelser og obligatoriske fag i eux-model D.

Du finder bekendtgørelsen til teknisk eux-model D på retsinformation.dk

 

Uddannelser i model D

Automatik- og procesuddannelsen

Autolakerer

Data- og kommunikationsuddannelsen 

Elektriker

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Industriteknikeruddannelsen 

Karrosseriteknikeruddannelsen

Lastvognsmekaniker 

Personvognsmekaniner 

Plastmager

Procesoperatør 

Skibsmontør

Smed

VVS-energi

Værktøjsuddannelsen

 

Fagrækken i model D består af følgende fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Kemi C
Erhvervsområdeprojekt

 

Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

1 fag på C-niveau (undervisning svarende til 2 uger).
1 fag på C-niveau og enten 2 løft af niveau i 1 fag eller 1 løft af niveau i 2 fag (samlet undervisningstid: enten 100 timer/4 uger eller 175 timer/7 uger).

Valgfag

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid: 100 timer/4 uger).

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.