Lovgivning

Smed

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for smeduddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

 

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Det faglige udvalg for industriens uddannelser.

 

Fagkonsulent og uddannelsesansvarlig

Henrik Gjerstorff
Fagkonsulent
Henrik.Gjerstorff@stukuvm.dk
Tlf: +45 21 28 96 51

Erik Engel
Pædagogisk Konsulent
Erik.Engel@stukuvm.dk
Tlf: +45 21 68 50 58

 

Oplæring

Lønsatser efter industriens overenskomst.
Industriens Uddannelsers hjemmeside.

 

Yderligere

Smedeuddannelsens hjemmeside 
På smedeuddannelsens hjemmeside på industriensuddannelser.dk findes information om uddannelserne, elektroniske godkendelsesskemaer og meget mere.

Mere om smedeuddannelsen 
UddannelsesGuidens præsentation af smedeuddannelsen.

Siden er opdateret 16. september 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.