Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse er med til at sætte handling bag skolens mål for læring og trivsel. Du kan få viden og inspiration til at sætte retning, organisere skolens ressourcer og styrke dialogen med medarbejderne. 

Organiseringen af eux-forløb skal tilpasses den lokale kontekst for at fungere. Det betyder, at forhold som skolens størrelse, økonomi, elevvolumen, lærerkompetencer og muligheder for samarbejde med andre skoler har betydning for udformningen af forløbene. Læs mere om ledelsesmæssig organisering af eux i inspirationskataloget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.