Kompetenceudvikling

Styrk faglig synergi i eux-forløb

Få inspiration til at styrke rammerne for den faglige synergi på eux i dette inspirationskatalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Den faglige synergi mellem gymnasiale og erhvervsrettede fag er en forudsætning for sammenhængende eux-forløb.

Kataloget præsenterer lovende indsatser baseret på erfaringer fra et udviklingsforløb, hvor 16 skoler har
arbejdet med forskellige indsatser, som skal bidrage til at øge sammenhæng og synergi i de enkelte eux-forløb.

 

Indhold og opbygning

Kataloget består af fem temaer

1. Elevernes oplevelse af sammenhæng og identitet
2. Ledelsesmæssig organisering af eux
3. Eux-koordinatorens rolle
4. Tværfaglig relationsopbygning mellem lærerne
5. Tværfaglige projekter eller undervisningsforløb.

Hver af temaerne består af følgende

• Præsentation af temaets relevans baseret på ekspertviden og undersøgelser
• Tværgående erfaringer fra skolernes arbejde med det pågældende tema i udviklingsforløbet
• Gode råd til skoler, som ønsker at arbejde med temaet fremadrettet
• Cases fra skoler, som har gennemført lovende indsatser inden for temaet.

 

Du finder også en lille folder, der opsummerer de vigtigste gode råd til at styrke rammerne for den faglige synergi på eux.

Gode råd til at styrke den faglige synergi på eux. Kort opsummering af inspirationskataloget.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2019.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.