Didaktik i faget

Undervisningens fokus i virksomhedsøkonomi bør være på den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning. Faglige emner behandles i forhold til elevens valgte uddannelse og det skal være tydeligt for eleven, hvad den viden og de færdigheder, eleven får i undervisningen skal bruges til i den praksis, de møder i deres kommende praktikvirksomhed.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.