Redskab

Trivselsmålingen: Information og vejledning til skolens pædagogiske personale

Her finder lærere og vejledere med flere både vigtige informationer om trivselsmålingen og vejledning til arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Trivselsmålingen: Information og vejledning til skolens pædagogiske personale (lærere, vejledere mv.) finder du både vigtige informationer om trivselsmålingen og vejledning til arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter gennemførelsen af målingen.