Informationsbrev til ledelsen på erhvervsuddannelsesinstitutioner

Informationsbrevet rummer oplysninger til institutionens ledelse om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed, og som Ennova er leverandør af.

Formålet med brevet er at orientere ledelsen om de nødvendige forberedelser forud for gennemførelsen af trivselsmålingen og selve gennemførelsen af målingen. Brevet indeholder også information om, hvordan ledelsen får adgang til resultaterne af målingen, så de kan distribueres til lærere og andre relevante modtagere.

Siden er opdateret 21. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.