Sociologi

Hovedområdet sociologi indgår på niveau D og C og giver eleven indsigt i samfundsudvikling og socialiseringsmønstre. Undervisningen tager derudover fat på sociale og kulturelle forklaringsmodeller, der er relevante for elevens specifikke uddannelse. Her finder du eksempel på et forløb på C-niveau. 

Undervisningen i samfundsfag veksler mellem teori og praktisk arbejde. Undervisningen kobler elevens viden om samfundsudviklingen til refleksioner over handlinger inden for elevens eget uddannelsesområde. Eleven opnår indsigt i samfundsfaglige forhold via anvendelse af aktuelle samfundsfaglige eksempler i undervisningen. En del af fagets identitet er, at eleverne via konkrete eksempler undersøger samfundsfaglige sammenhænge.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.