Læse- og skrivevanskeligheder

Uanset om en elevs læse- og skrivevanskeligheder opdages inden eller efter start på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt for elevens uddannelsesforløb, at erhvervsskolen har en praksis, så eleven hjælpes bedst muligt.