Aktivitet

”Der kommer en dag” – dansk film

Forslag til aktiviteter, der tager udgangspunkt i den danske film, der er baseret på hændelserne i det virkelige børnehjem Godhavn.

Den danske spillefilm 'Der kommer en dag' fra 2016 (instrueret af Jesper W. Nielsen med manuskript af Søren Sveistrup) er er baseret på de virkelige hændelser, der fandt sted i 1960erne på drengehjemmet Godhavn.

Filmen handler om brødrene Elmer på 10 år og Erik på 13 år, der er blevet anbragt på børnehjemmet Gudbjerg, efter deres enlige mor er blevet alvorlig syg. For at gøre eleverne til lydige samfundsborgere udøver forstanderen og skolens lærere vold og ydmygelser over for eleverne, som også udsættes for seksuelle overgreb. Elmer og Erik fastholder håbet og troen på at slippe væk fra drengehjemmet og med hjælp fra deres fantasi og voksne uden for drengehjemmet, tager de kampen op mod magttyranniet.

I 2019 fik ”drengene” fra Godhavn en offentlig undskyldning fra staten af statsminister Mette Frederiksen.

Filmen findes bl.a. på CFU

 

Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Nedenstående læringsaktiviteter er differentieret mellem de forskellige niveauer i psykologifaget og kan indgå i et tværfagligt forløb i samarbejde med bl.a. fagene dansk og samfundsfag. Læringsaktiviteterne anskues helhedsorienteret med fokus på filmens psykologiske aspekter set i et samfundshistorisk perspektiv. Der arbejdes i grupper med læringsaktiviteterne. Eleverne kan fx fremlægge deres besvarelser, der efterfølgende diskuteres på klassen.

 

Læringsmål

 • Eleven kan identificere forskellige opdragelsesformer/opdragelsesstile og ledelsesroller/ledelsesstile og - primært på d- og c- niveau - analysere, hvordan teorierne kan anvendes i forhold til filmen.
 • Eleven kan på d- og c-niveau kan anvende teorier om omsorg, omsorgssvigt, sårbarhed og resilliens i analysen af filmen.
 • Eleven kan i forhold til filmen forklare og analysere forskellige begreber og teorier i forhold til gruppepsykologiske processer og sociale roller, autoritet og lydighed og holdninger og normer/dannelse.
 • Eleven kan på d- og c-niveau kan forklare teorier om læring og motivation og anvende disse i analysen af filmen.
 • Eleven på d- og c-niveau kan forklare teorier ondskab og i analysen af filmen inddrage disse.

 

Læringsaktiviteter

Udviklingspsykologi:

 • Alle faglige niveauer kan i relation til filmen og dens samtid have fokus på:
  • Forskellige opdragelsesformer/opdragelsesstile og ledelsesroller/ledelsesstile
 • Der kan på d- og c-niveau yderligere være fokus på:
  • Omsorg, omsorgssvigt, sårbarhed og resilliens

 

Socialpsykologi:

 • Alle faglige niveauer kan i relation til filmen og dens samtid have fokus på:
  • Gruppepsykologiske processer og sociale roller
  • Autoritet og lydighed
  • Holdninger og normer/dannelse

 

Kognition og læring:

 • Der kan på d- og c-niveau i forhold til filmen og dens samtid være fokus på:
  • Læring og motivation

 

Personlighed og identitet:  

 • Der kan på d- og c-niveau i forhold til filmen og dens samtid være fokus på:
  • Ondskab

 

 

Forslag til artikler

 

 

 

Siden er opdateret 02. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.