Artikel

Styrket sammenhæng mellem skole og oplæring på gastronomuddannelsen

EUC Nord har indført en integreret tilgang med guide og praktikopgaver, der sikrer sammenhæng mellem undervisning og oplæring.

Skolen har udviklet sin praksis og værktøjer med en klar målsætning om at skabe en langtidsholdbar og praktisk anvendelig løsning, der gavner både skolen og virksomhederne. Derudover har skolen haft et særligt fokus på at udvikle en model, der nemt kan tilpasses og implementeres på andre uddannelsesområder. Materialet er specifikt udarbejdet til gastronom- og smedeuddannelserne.

Modellen består af følgende elementer:

 

Den røde tråd

Skolen har udviklet en guide kaldet "den røde tråd", som beskriver dels, hvornår og hvordan skolen kontakter virksomheden i elevens forløb, dels hvordan virksomhedsforhold inddrages i undervisningen. Guiden har fokus på at sikre, at elevernes oplæringsophold i virksomheden forberedes og efterbehandles på skolen.

 

Pjecer

Skolen har udviklet en pjece til eleverne og virksomhederne i gastronomuddannelsen. Pjecen beskriver, hvad eleven kommer til at lære på hovedforløbets skoleperioder og giver samtidig eleverne hjemmearbejde for i oplæringsperioderne. Hjemmearbejdet opstiller praktiske opgaver, som det vil være hjælpsomt, hvis eleverne får mulighed for at udføre i virksomheden i løbet af perioden.

 

Praktikumopgaver

Skolen har udviklet praktikumopgaver, som eleverne skal løse i samarbejde mellem skolen og virksomheden. Opgaven er et projekt eller en problemstilling fra elevens virksomhed, som eleven arbejder med både i virksomheden og på skolen. Praktikumopgaverne er tværfaglige, praksisorienterede og har et udviklingsorienteret fokus.

Det samlede materiale findes på skolens hjemmeside via eucnord.dk.

 

Kreditering 

Ulla Bach Jensen, pædagogisk uddannelsesleder, EUC Nord


Undervisningsministeriet. (2005). Praktikum i praksis, Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 1.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.