Artikel

Én uddannelse, to læringsrum: Bedre sammenhæng mellem skole og oplæring

Niels Brock og Københavns Professionshøjskole har udviklet en række værktøjer, der skal sikre bedre sammenhæng for eleven, mellem skole og oplæring.

For at sikre at eleven oplever en bedre sammenhæng mellem skole og oplæringsperioder, har skolen udviklet en række værktøjer, der først og fremmest skal støtte oplæringsvirksomhederne i dette arbejde.

 

Digital platform

Mange virksomheder efterspørger flere informationer fra skolen om indhold og struktur i elevens skoleophold. For at imødekomme dette ønske har vi opbygget et site på skolens LMS (Moodle).

På mitnielsbrock.dk finder du information om den enkelte uddannelse (mål, indhold og varighed) samt elevens forberedelsesopgaver til skoleopholdet, de udviklede samtaleskabeloner og forslag til mellemopgaver i oplæringen.

Sitet kan ikke overføres en-til-en (1-1), men ved hjælp af login kan andre skoler se indhold og opbygning og selv designe et tilsvarende site.

Login og instruktion distribueres til oplæringsvirksomheder via nyhedsbreve, online-kurser og informationsmøder. På kurser for oplæringsansvarlige indgår redskaberne desuden som en del af undervisningen.

 

Samtaleskabeloner til elevsamtaler

Med henblik på at forstærke oplæringsansvarliges støtte til eleverne under overgangen mellem skole og oplæring, har vi udviklet to sæt samtaleskabeloner målrettet de oplæringsansvarlige.

Samtalerne skal afholdes både før og efter et skoleophold samt før og efter en oplæringsperiode. Skabelonerne indeholder en velstruktureret spørgeramme, der giver eleven mulighed for at reflektere over egen læring og sammenhængen mellem skole og oplæring i samarbejde med den oplæringsansvarlige.

Samtaleskabeloner findes på Niels Brocks hjemmeside i en neutral pdf-fil med mulighed for at skrive noter.

 

Mellemopgaver

Vi har udviklet et katalog af oplæringsopgaver, der er baseret på de fastsatte læringsmål for praktikvirksomheder. Disse opgaver kan anvendes af oplæringsvirksomhederne både før og efter et skoleophold for at styrke elevens læring og oplæringsoplevelse:

 • Oplæringsopgaver inden et skoleophold: Oplæringsvirksomheder kan have vanskeligt ved at planlægge oplæringsperioderne, så de passer en-til-en (1-1) med skoleopholdenes temaer. Elever møder derfor indimellem ind til et skoleophold uden praktiske erfaringer med temaet - hvilket gør det vanskeligt for eleven at koble læringen til det praktiske arbejde i oplæringsvirksomheden. Forslagene til mindre oplæringsopgaver kan i disse tilfælde sikre, at eleven inden et skoleophold har blot et minimum af erfaringer/viden om den måde skoleopholdets temaer udfoldes i praksis på oplæringsvirksomheden, således at eleven kan inddrage disse erfaringer i undervisningen.

 

 • Oplæringsopgaver efter et skoleophold: Oplæringsvirksomheder kan have vanskeligt ved at planlægge oplæringsperioderne, så de passer en-til-en (1-1) med skoleopholdenes temaer. Elever får derfor ikke altid mulighed for at afprøve det lærte fra skoleopholdet, og der er derfor en risiko for, at læringen fra skoleopholdene ikke forankres i elevens praksis. Forslagene til mindre oplæringsopgaver kan i disse tilfælde benyttes af oplæringsvirksomhederne, så eleven umiddelbart efter skoleopholdet får afprøvet det lærte i oplæringsvirksomheden.

 

 • Vi har desuden i tilknytning til ovenstående udviklet elevopgaver til hver skoleperiode, som skal sikre, at eleven selv undersøger praksis på oplæringsvirksomheden inden skoleopholdet. Disse opgaver gives til eleven, men er på sitet også synlige for oplæringsvirksomhederne. Disse opgaver kan bruges som inspiration, men vil ikke kunne overføres en-til-en (1-1) af øvrige skoler. De skal tilpasses den enkelte skole og det enkelte speciale.

 

Instruktionsvideoer

Der er blevet produceret tre instruktionsvideoer, der introducerer og forklarer følgende redskaber:

 • Site til oplæringsansvarlige 
 • Samtaleskabeloner 
 • Mellemopgaver

Videoerne er produceret med neutral afsender og kan derfor benyttes af alle skoler.

 

Logbog

Vi har udviklet en struktureret spørgeramme, der giver eleverne mulighed for at reflektere over deres læring både på skoleophold og i oplæringsperioder. Skolen kan tilpasse formatet efter behov, fx ved at integrere det i skolens LMS (f.eks. Moodle, OneNote i TEAMS) eller bruge det som et analogt dokumentformat.

Spørgerammen er tilgængelig i Word-format. 

Bilag


Følg disse trin for at oprette din virksomheds profil på mitnielsbrock.dk:

 • Gå ind på mitnielsbrock.dk
 • Klik på "opret virksomheds profil her" (findes i højre side af sitet)
 • Indtast følgende kursusnøgle: Kontor2021
 • Se videoinstruktionen for yderligere vejledning
 • Hvis du oplever problemer, så ring til Learninghub på 25 65 94 01.

 


Nedenfor finder du samtaleskabeloner til overgangssamtaler. Disse skabeloner er designet til at lette kommunikationen mellem elever og oplæringsansvarlige: 

 1. Samtaleskabelon til overgangssamtale inden skoleophold via mitnielsbrock.dk.

 2. Samtaleskabelon til overgangssamtale efter skoleophold via mitnielsbrock.dk

 


Spørgerammen er udviklet til at hjælpe elever med at reflektere over deres læring både under skoleophold og i oplæringsperioder. Det er en struktureret guide, der giver eleverne mulighed for at dokumentere deres oplevelser og erfaringer og forbinde deres læring mellem skole og oplæring.

Du kan finde spørgeramme til elevens logbog på mitnielsbrock.dk.


Følgende links indeholder en samling af instruktionsvideoer til brug på mitnielsbrock.dk.

Videoerne er designet til at vejlede dig og give værdifuld indsigt i, hvordan du bedst udnytter ressourcerne:

 1. Hovedfilm
 2. Samtaleskabeloner
 3. Mellemopgaver

 


Kreditering 

Niels Brock hovedforløb kontoruddannelserne:

 • Projektleder: Uddannelseschef Henriette Jørgensen
 • Projektkoordinator og underviser: Nina Kanstrup Kjær
 • Medarbejdere på hovedforløbet, skolens marketingsafdeling og Learninghub.

Københavns Professionshøjskole/NCE:

 • Lektor Ph.d. Jan Bisgaard

Projektgruppe:

 • Københavns Kommune
 • Tivoli
 • Københavns Politi

Brugergruppe:

 • Oplæringsansvarlige fra Københavns Kommune
 • Tivoli
 • Københavns Politi

Elever:

 • Elever fra specialerne økonomi, administration og offentlig administration ansat i Københavns Politi, Københavns Kommune og Tivoli
 • Elever fra to hold på Offentlig administrationsuddannelsen

Byrd:

 • Videoproduktion

Aarkrog, V. (2003a). Læring i detailhandel. In: K. Nielsen og S. Kvale (Eds.), Praktikkens læringslandskab: at lære gennem arbejde. København: Akademisk.

Bisgaard, J. (2018). Praktikkens Didaktik – Ph D-afhandling. Aarhus Universitet.

Bisgaard, J., Pedersen, I., & Thanning, D. (2019). Praktikkens Didaktik. Gyldendal.

Billett, S. (2001). Learning in the workplace - Strategies for effective practice (1st ed.). Crows Nest NSW 2065 - Australia: Allen & Unwin.

Bjerre, C. (2012). Vekseluddannelse. In: T. Størner og J. Ager Hansen (Eds.), I lag med erhvervspædagogik. Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Bottrup, P., Helms Jørgensen, C., & Learning Lab Denmark. (2004). Læring i et spændingsfelt: mellem uddannelse og arbejde. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

COWI. (2009). Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø. Undervisningsministeriet.

Dewey, J. (2008). Erfaring og opdragelse (2nd ed., 2008 ed.). København: Hans Reitzel.

Dewey, J. (1933). Hvordan vi tænker - en reformulering af forholdet mellem refleksiv tænkning og uddannelsesprocessen. Århus: Klim.

Dewey, J. (1916). Demokrati og uddannelse. Århus: Klim.

Elkjær, B. (2005). Når læring går på arbejde: et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Ellström, P.E. (2012). Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik. In: K. Illeris (Ed.), 49 tekster om læring, 2012. København: Samfundslitteratur.

Hansen, M. P. (2008). Hvorfor vekseluddannelse? In T. Størner og J. Ager Hansen (Eds.), Erhvervspædagogik – mål, temaer og vilkår i EUD’s verden. Erhvervsskolernes forlag.

Kvale, S., & Nielsen, K. (Eds.). (1999). Mesterlære: læring som social praksis (1st ed.). København: Hans Reitzel.

Louw, A. (2019). Styrk elevernes refleksion over skole og praktik. EMU.

Louw, A., & Katznelson, N. (2019). Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes. Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Nielsen, K., & Kvale, S. (2003). Praktikkens læringslandskab: at lære gennem arbejde. København: Akademisk.

Nørgaard Laursen, D., Nielsen, K., & Nygaard, S.E. (2010). Den gode praktikplads: fuldførelse, fastholdelse og frafald i erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet.

Scheel, L.S. (2000). Praksislæring (1st ed.). København: Gyldendal Uddannelse.

Schön, D.A. (2013). Uddannelse af den reflekterende praktiker: tiltag til en ny udformning af undervisning og læring for professionelle. Århus: Klim.

Schön, D.A. (2001). Den reflekterende praktiker: hvordan professionelle tænker når de arbejder (1st ed.). Århus: Klim.

Sjøberg, A. (1999). På godt og ondt: et portræt af elever og deres forhold til mestre og erhvervsskoler. København: Undervisningsministeriet.

Sørensen, N.U. (2001). Den store balanceakt: en kvalitativ analyse af mødet mellem elever og virksomheder indenfor hotel-, restaurant- og turismeområdet. Frederiksberg: HORESTA.

Tanggaard, L. (2006). Læring og identitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Wilbrandt, J. (2002). Vekseluddannelse i håndværksuddannelser: lærlinges oplæring, faglighed og identitet (1st ed.). København: Undervisningsministeriet.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.