Artikel

Sammenhæng mellem skole og oplæring i erhvervsuddannelserne

Ti erhvervsskoler har udviklet metoder, redskaber og praksisser til at understøtte sammenhængen mellem skoleundervisning og oplæring, så eleverne eller lærlingene oplever et samlet uddannelsesforløb.

Formålet med projekterne under puljen til bedre sammenhæng mellem skole og praktik (oplæring) er at skabe metoder, redskaber og praksisser, der hjælper eleverne eller lærlingene med at opleve en integreret helhed mellem skoledelen og oplæringsdelen i deres uddannelse.

 

Redskaber

Projekterne har alle arbejdet med udvikling af digitale eller analoge redskaber, der skal lette elevernes eller lærlingenes og virksomhedernes overblik over, hvad eleven eller lærlingen lærer i skolen og i virksomheden. Skolerne har valgt digitale eller analoge redskaber ud fra nøje overvejelser om, hvilken model der vil være mest nærværende i elevens eller lærlingens praktiske arbejde i deres virksomhed. 

 

Digitale redskaber

I nogle uddannelser arbejder eleven eller lærlingen primært ved pc, som eksempelvis i kontoruddannelsen. Så giver det mening, at kommunikation om elevens eller lærlingens uddannelse foregår digitalt.

De digitale redskaber, som skolerne har udviklet, inkluderer små film, digitale logbøger og porteføljer, smartguides samt digitale platforme til deling af dokumentation og til dialog.

 

Analoge redskaber

I andre uddannelser arbejder eleven eller lærlingen fysisk i værksteder, på byggepladser eller i naturen. Måske endda steder med tvivlsom internetdækning. Så giver det mening, at oplæringsmål og kommunikation om elevens eller lærlingens uddannelse foregår analogt. De analoge redskabers primære formål er, at elevens eller lærlingens oplæringsmål er synligt til stede i elevens eller lærlingens og den oplæringsansvarliges hverdag i virksomheden.

De analoge redskaber, som skolerne har udviklet, er synlige, grafiske repræsentationer af oplæringsmål og eventuelle skolemål i form af plakater og dækkeservietter samt samtaleskemaer, årshjul og andre redskaber, der skal hjælpe processen ved samarbejdet mellem skole og virksomhed.

 

Metoder og praksisser

Skolernes udvikling af metoder og praksisser har primært fokus på systematikker, forløbsbeskrivelser, årshjul samt koncepter for kontakt mellem skole og virksomhed. Alle med det formål at sikre, at samarbejdet mellem skole og virksomheder sker systematisk og i en proces, der er overkommelig for begge parter og inddrager eleven eller lærlingen.

 

Inddragelse af virksomheder

Projekterne har alle inddraget virksomheder, som har bidraget til udviklingen af værktøjerne og som har været behjælpelige med at afprøve værktøjerne i deres egen virksomhed. Formålet med at inddrage virksomheder er at sikre, at værktøjerne kan anvendes i praksis i en travl hverdag.

 

Skolevejledning og oplæringserklæring

Projekterne har alle haft til opgave at inddrage skolevejledningen og oplæringserklæringen. Formålet med dette er at udvikle modeller for systematik i udvekslingen af disse obligatoriske dokumenter.

 

Materiale på skolernes hjemmeside

Det materiale, som skolerne har udarbejdet i deres projekter, er tilgængeligt på skolernes hjemmesider. De dele af det samlede materiale, som kan være interessant for andre skoler at lade sig inspirere af eller tage til sig, er omtalt i en række underartikler med link til det relevante materiale.

 

Terminologi

Projekterne er gennemført i perioden, hvor den nye terminologi blev indført. Noget materialer er således udviklet før denne, og vil vanskeligt kunne ajourføres uden store omkostninger. Den tidligere terminologi er derfor anvendt i en række af de metoder, redskaber og praksisser, som skolerne har udviklet.

 

Kreditering

Marianne Hallgaard Christensen, Pædagogisk konsulent hos Børne- og Undervisningsministeriet. 
Bitten Næsted Hansen, Fagkonsulent hos Børne- og Undervisningsministeriet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.