Sammenhæng mellem skole og oplæring

Koblingen mellem skole og oplæring skal hele tiden styrkes, da det kan øge elevernes motivation og understøtte evnen til at lære.

Hjørnestenen i erhvervsuddannelserne er, at der veksles mellem skole- og oplæringsperioder. Formålet er at skabe mulighed for at koble teori og praksis. Denne kobling motiverer eleverne for at lære og understøtter deres evne til at lære. 

Inspirationsmateriale

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.