Artikel

Samarbejde om læring i skole og oplæringsvirksomhed

AMU Nordjylland, Skovskolen og Jordbrugets Uddannelsescenter samarbejder om enkle redskaber og metoder til at følge op på lærlingens læring i virksomheden og dens sammenhæng med skoleundervisningen. 

Skolerne i projektet har været optaget af, at både redskaber og praksis omkring anvendelsen af disse skal være så enkle og let tilgængelige, at de fleste virksomheder let kan indarbejde dem i deres hverdag sammen med lærlingen.

 

Læringsbog og post-it metode

Skolen har udviklet en læringsbog, som inviterer lærlingen til at analysere, reflektere over og fastholde, hvad denne lærer undervejs i sit uddannelsesforløb. Metoden indebærer, at lærlingen hver fredag skriver en post-it med stikord om, hvad lærlingen har lært i løbet af ugen. Det foregår både på skolen sammen med læreren og i virksomheden sammen med den oplæringsansvarlige. Vigtige pointer fastholdes i læringsbogen, som lærlingen tager med sig på sine ophold både på skolen og i virksomheden.

 

Folder

Skolerne har udarbejdet en folder, der beskriver elevens rejse gennem sin erhvervsuddannelse, både på skolen og i virksomheden. Folderen beskriver både praktiske forhold ved overgangen mellem skole og læreplads og indeholder informationer om skoleundervisningens indhold.

 

Plakater og praktikumopgaver

Skolerne har udarbejdet 5 plakater, som dels giver et samlet overblik over skoleperioder, dels viser indholdet i de enkelte skoleperioder på en uddannelse. Skolerne har tillige udarbejdet tre praktiske opgaver, som de opfordrer virksomheden til, at lærlingen arbejder med i de mellemliggende oplæringsperioder.

 

Mesterdage

På skolen er der indført mesterdage, hvor virksomhederne forberedes til post-it metoden og opfordres til at praktisere den under oplæringsperioderne. Mesterdagene omfatter også andre relevante emner for at styrke sammenhængen mellem skoledelen og oplæringsdelen for deres lærlinge. Virksomheden introduceres til folderen og plakaterne, og de får inspiration til at inddrage dem i virksomhedens del af uddannelsen.

Det samlede materiale fra projektet findes på amunordjylland.dk.

 

Kreditering

Uddannelseschef Søren Ingerslev Himmelstrup, AMU Nordjylland

Afdelingsleder Rasmus Brodersen, Skovskolen

Uddannelsesleder Peder Glud, Jordbrugets Uddannelsescenter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.