Praksisbaseret og anvendelsesorienteret undervisning

På erhvervsuddannelsesområdet anvendes begreberne praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret. Begreberne drejer sig alle om, at skabe forbindelse mellem indholdet af undervisningen på erhvervsskolen og praksis inden for det pågældende erhverv eller om at skabe så stor sammenhæng som muligt mellem den teoretiske og den praktiske undervisning.

I den anvendelsesorienterede undervisning opnår eleverne en forståelse af, at indholdet i undervisningen peger ud over selve undervisningssituationen, fx mod arbejds- og voksenlivet. Den anvendelsesorienterede undervisning omfatter emner og problemstillinger, som har autentisitet fagligt personligt samfundsmæssigt. I artiklerne nedenfor kan du læse mere om praksislæring og praksisrelatering i erhvervsuddannelserne.