Praksisbaseret og anvendelsesorienteret undervisning

På erhvervsuddannelsesområdet anvendes begreberne praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret.

Begreberne drejer sig alle om, at skabe forbindelse mellem indholdet af undervisningen på erhvervsskolen og praksis inden for det pågældende erhverv eller om at skabe så stor sammenhæng som muligt mellem den teoretiske og den praktiske undervisning.

I den anvendelsesorienterede undervisning opnår eleverne en forståelse af, at indholdet i undervisningen peger ud over selve undervisningssituationen, fx mod arbejds- og voksenlivet. Den anvendelsesorienterede undervisning omfatter emner og problemstillinger, som har autentisitet fagligt personligt samfundsmæssigt. I artiklerne nedenfor kan du læse mere om praksislæring og praksisrelatering i erhvervsuddannelserne.

Artikler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.