Artikel

Til læreren: Introduktion til karakterstyrker

Bilag til forløbet 'Fokus på identiteten som faglært – et redskab til dialog og refleksion' 

Ideen om at sætte fokus på karakterstyrker bygger på viden om dyder og karakterstyrker hentet fra positiv psykologi, som er en betegnelse for empirisk forskning, der fokuserer på menneskers styrker, potentialer og trivsel. I positiv psykologi skelnes mellem seks dyder, hvorunder der findes 24 forskellige karakterstyrker.[1]

Som lærer kan man arbejde med karakterstyrker i undervisningen ved at tale med eleverne om, hvilke karakterstyrker, der er nyttige i forskellige faglige sammenhænge og konkrete situationer fra den praksis eller det erhverv, erhvervsuddannelsen relaterer sig til. På denne baggrund kan eleverne reflektere over dydernes og karakterstyrkernes betydning for dem.

Denne introduktion til karakterstyrker kan bruges som inspiration til et oplæg om karakterstyrker for eleverne. Introduktionen omfatter også et eksempel på en gruppeøvelse til eleverne.

 

Dyder og karakterstyrker

Inden for den positive psykologi findes der universelle 6 dyder, som alle mennesker har mere eller mindre af. De seks dyder er:

 • Visdom
 • Mod og ydre modstand
 • Menneskelighed
 • Retfærdighed
 • Besindighed
 • Transcendens

 

Under de seks dyder findes følgende 24 karakterstyrker

Visdom: omfatter erhvervelse og brug af viden

 • Kreativitet: finde nye måder at gøre tingene på
 • Nysgerrighed: interessere sig for en igangværende oplevelse
   

Dømmekraft: at tænke tingene igennem og undersøge modargumenter

 • Videbegær: mestre nye færdigheder, emner og viden
 • Visdom: give kloge råd til andre
   

Mod: omfatter viljen til at nå mål trods modstand

 • Mod: ikke vige tilbage for trusler, udfordringer, vanskeligheder eller smerte
 • Vedholdenhed: at gøre det færdigt, man er begyndt på
 • Ærlighed: optræde på en ægte måde
 • Entusiasme: gå løs på livet med energi og begejstring
   

Menneskelighed: omfatter omsorg og venlighed mod andre

 • Relationer: værdsætte nære relationer
 • Omsorg: gøre gode gerninger og tjenester for andre
 • Social intelligens: være opmærksom på andres og ens egnes bevæggrunde og følelser
   

Retfærdighed: de begreber, som ligger til grund for et sundt samfundsliv

 • Samarbejde: fungere godt som medlem af et team eller en gruppe
 • Retfærdighed: behandle alle mennesker ligeværdigt
 • Lederskab: opmuntre en gruppe til at få tingene gjort
   

Besindighed: det, som beskytter mod umådeholdenhed 

 • Tilgivelse: tilgive dem, som har gjort noget forkert
 • Beskedenhed: lade ens præstationer tale for sig selv uden at prøve at komme i rampelyset
 • Omtanke: være forsigtig med sine valg
 • Selvkontrol: at holde styr på, hvad man føler og gør
   

Transcendens: det, som skaber forbindelser til en større sammenhæng og giver mening

 • Værdsættelse: bemærke og værdsætte skønhed og fortræffelighed
 • Taknemmelighed: være bevidst om og taknemmelig for de gode ting, der sker
 • Optimisme: vente det bedste og arbejde for at få det
 • Humor: kunne lide at le og få andre til at smile
 • Spiritualitet: have en sammenhængende tro på formålet og meningen med en selv

 

Gruppeopgave til eleverne

I skal starte med at lægge styrkekortene frem på bordet.

Alle gruppens medlemmer skal på skift fortælle om en faglig succesoplevelse, fx fra undervisningen i skolen eller fra lærepladsen.

De øvrige gruppemedlemmer skal lytte efter, hvilke karakterstyrker de lægger mærke til i beskrivelsen. De tager det styrkekort, som de mener passer og begrunder, hvordan denne styrke er kommet til udtryk i beskrivelsen.

Eleverne kan i forlængelse af opgaven drøfte, hvilke karakterstyrker personer i et relevant erhverv vil påskønne, fx borgeren, kunden, samarbejdspartneren, chefen osv.

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af PLUSS


[1] De 24 karakterstyrker og de seks dyder er en oversættelse af de internationalt anerkendte karakterstyrker og dyder, som du kan finde beskrevet i dybden i bogen Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (2014) af Christopher Peterson and Martin E.P. Seligman. Du kan også læse mere om dem her: https://www.viacharacter.org/character-strengths


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.